Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Deklaration stärker ordning och reda på vägarna och schysta villkor för lastbilschaufförer

Tisdagen den 31 januari deltog representanter från den svenska regeringen vid ett möte i Paris om europeiska vägtransportsektorn. Mötet var en del av förberedelserna för regeringens arbete och kommande förhandlingar om EU:s vägtransportpaket som väntas innehålla en översyn av de regler som finns för lastbilstrafiken i EU i dag.

  • Mattias Landgren i mitten av bilden klädd i kostym pratar med en annan man till höger om honom.

    Mattias Landgren statssekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson representerade den svenska regeringen under mötet.

    Manuel Bouquet/Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer

  • Många personer sitter runt ett fyrkantigt bord och samtalar.

    Mötet arrangerades av den franske statssekreteraren med ansvar för transportfrågor Alain Vidalies. Utöver Frankrike och Sverige deltog även representanter från Tyskland, Belgien, Luxemburg, Italien, Österrike, Norge och Danmark.

    Manuel Bouquet/Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer

Deklarationen som antogs under mötet beskriver prioriteringar som stärker arbetet framöver för att få ordning och reda på vägarna. Där lyfts särskilt ambitionen att främja den inre marknaden och värna de grundläggande sociala rättigheterna för yrkesförare fram.

Deklaration: Memorandum Road Alliance

- Ordning och reda på vägarna och schysta villkor för lastbilschaufförer är en prioriterad fråga för regeringen. Regeringen accepterar inte social dumpning eller oanständiga arbetsvillkor. Sveriges hållning är att den svenska modellen ska gälla på svensk arbetsmarknad, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Syftet med mötet var att påbörja en dialog och ett samarbete mellan de deltagande länderna. Länderna har likanande uppfattningar i olika frågor som berör den europeiska vägtransportsektorn. Frågan är aktuell av flera anledningar men bland annat för att EU-kommissionen förväntas lägga fram ett antal lagförslag kopplade till just vägtransportsektorn under 2017 inom ramen för deras vägtransportinitiativ. Förslagen rör bland annat regler om tillträde till godstransportmarknaden och de där till relaterade cabotagetransporterna samt regler om kör- och vilotider.

Under mötet diskuterade de närvarande länderna samarbetet och delade med sig av vad de såg som särskilt viktiga frågor kopplade till vägtransporter. Det råder enighet om att man måste motverka fusk och bedrägerier i vägtransportsektorn för att skydda arbetstagarnas sociala villkor. Fusk och bedrägerier leder till oschysta villkor på EU:s inre marknad och detta vill den här gruppen länder motverka.

Mötet arrangerades av den franske statssekreteraren med ansvar för transportfrågor Alain Vidalies. Utöver Frankrike och Sverige deltog även representanter från Tyskland, Belgien, Luxemburg, Italien, Österrike, Norge och Danmark. Den svenska regeringen representerades av Mattias Landgren, statssekreterare hos Anna Johansson.

Ordning och reda på arbetsmarknaden

Regeringen arbetar för schysta villkor och sund konkurrens inom transportsektorn. I Sverige ska svenska löner och villkor gälla. För alla. Det är en del av den svenska modellen. Schysta villkor i transportbranschen behövs både för att säkra en god arbetsmiljö, hög trafiksäkerhet, minskad klimatpåverkan och en långsiktigt robust tillväxt i Sverige.
EU-kommissionen kommer att ta fram två större lagstiftningspaket för luftfartssektorn och vägtransportsektorn. Den svenska regeringen har i det arbetet varit tydliga med att verka för att kommissionen ska presentera ett förslag till ändring som bidrar till entydiga och rättvisa villkor för tillträde till den inre vägtransportmarknaden. Därtill har regeringen meddelat att man vill att kommissionens paket för luftfart ska innehålla förslag som motverkar försämrade arbetsvillkor och en snedvriden konkurrenssituation inom den civila luftfarten.