Det första regionala EU-handslaget – Skellefteå

Den 22 februari ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Europaforum Norra Sveriges ordförande Erik Bergkvist.

  • Foto: Linus Glanzelius / Regeringskansliet

  • Foto: Kajsa Edholm / Regeringskansliet

Handslaget ägde rum i Skellefteå och var det första EU-handslaget med regionala aktörer.

- För att delaktigheten ska förbättras på riktigt krävs att många är med och bidrar, sade Ann Linde.

- Därför känns det jättekul att ingå det första regionala EU-handslaget med Europaforum Norra Sverige.

Erik Bergkvist berättade att Europaforum Norra Sverige har betytt mycket för de fyra nordligaste regionerna.

- Vi har i många år arbetat för att gemensamt positionera oss i frågor som är viktiga för våra regioner. Det har hjälpt oss få genomslag för vår politik, sade han.

I EU-handslaget åtog sig Europaforum Norra Sverige bland annat att hjälpa kommuner och landsting som är intresserade av att skapa liknande samarbetsstrukturer. För att öka medborgarnas kunskap om EU-arbetet kommer Europaforum Norra Sverige även att sprida forumets ställningstaganden i sociala medier.

- Vi når många, men inte alla. Att vi ingår det här EU-handslaget motiverar oss att göra mer, sade Erik Bergkvist.

Under året planeras fler regionala EU-handslag runt om i landet.

I Skellefteå träffade EU- och handelsministern även runt 400 elever från Brännanskolan och Baldergymnasiet. Skolorna är del av Europaparlamentets nystartade ambassadörsskoleprogram.