Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

EU-möte med fokus på utbildning och integration

EU:s utbildningsministrar möts i Bryssel 17 februari för att diskutera utbildningens betydelse för social sammanhållning och tillväxt i Europa. De ska dessutom enas om ett nytt initiativ på ungdomsområdet som syftar till att få fler unga i arbete.

Utbildningsminister Gustav Fridolin vid tidigare rådsmöte
Utbildning ska leda till en utjämning av sociala och ekonomiska skillnader och ge alla ungdomar möjligheten att utvecklas. Det förväntas utbildningsminister Gustav Fridolin framhålla på rådsmötet i Bryssel 17 februari. Arkivbild. Foto: Europeiska unionens råd

Hur kan utbildningen i Europa göras inkluderande och hur kan mångfalden främjas i skolorna? Det är en av frågorna som utbildningsministrarna diskuterar på mötet.

Regeringen avser att lyfta fram utbildningens viktiga roll för integration och tillväxt. Fokus bör vara på utbildningens bredare roll i samhället, vuxenutbildning, nyanlända i skolan och en sammanhållen skola där likvärdigheten främjas.

Nytt ungdomsinitiativ ska få fler i arbete

En av EU-kommissionens satsningar på ungdomar kallas för europeiska solidaritetskåren. Det handlar om att ge unga i EU fler möjligheter till volontärarbete, arbete, praktik- och lärlingsplatser. Unga kan anmäla sig via en ny webbportal och sedan väljer organisationer ut deltagare till olika insatser. Det kan vara att dela ut mat eller bygga skydd i krisdrabbade områden och liknande.

Rådet ska anta slutsatser om solidaritetskåren, där kommissionens mål är att 100 000 unga ska ha gått med till slutet av 2020.

Utbildningsminister Gustav Fridolin representerar Sverige vid rådsmötet.

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott (UUKI)

Kommenterad dagordning inför mötet