Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

EU:s framtida energipolitik i fokus

Publicerad

På rådsmöte i Bryssel 27 februari diskuterade energiministrarna omställningen av EU:s energisektor till ren energi. Diskussionerna fördes mot bakgrund av kommissionens lagförslag om energieffektivisering, förnybar energi och EU:s elmarknad.

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan på rådsmöte i Bryssel 27 februari
- Det pågår ett fantastiskt arbete inom EU mot renare energi, sade energiminister Ibrahim Baylan i samband med rådsmötet om energi i Bryssel 27 februari. Foto: Europeiska unionens råd

Energiministrarna diskuterade kommissionens förslag "Ren energi för alla i Europa". Det är ett omfattande lagförslag som bland annat rör energieffektivisering och förnybar energi, inklusive bioenergi. Det handlar också om hur EU:s framtida gemensamma elmarknad ska se ut. Sverige välkomnar att det tas konkreta steg mot att genomföra EU:s energiunion, inte minst mot bakgrund av ambitionen i klimatavtalet från Paris.

- Det pågår ett fantastiskt arbete inom EU mot renare energi, energieffektivisering och billigare energi, sade energiminister Ibrahim Baylan i samband med mötet.

Ministrarna fick också ta del av kommissionens andra meddelande om tillståndet i Energiunionen. Meddelandet innehåller en bedömning av hur det går med genomförandet av energiunionen och de framsteg som görs.

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan representerade Sverige och intervjuades av TT före mötet.

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)