Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Statsrådsberedningen

EU:s ledare ense om att stärka samarbetet med Libyen

Publicerad

Att hindra att liv går till spillo på Medelhavet var EU-ledarnas prioriterade fråga när de träffades 3 februari vid ett informellt toppmöte i Valetta.

Stefan Löfven och Donald Tusk
EU:s ledare möttes i Valetta 3 februari för att stärka samarbetet med Libyen. Syftet är att stötta utvecklingen i landet och hindra människosmuggling som redan tagit många tusen människors liv på Medelhavet. På mötet diskuterades också det framtida europeiska samarbetet. Statsminister Stefan Löfven företrädde Sverige på mötet. Bilden är tagen då Europeiska rådets ordförande, Donald Tusk, besökte Stockholm förra året. Foto: Regeringskansliet/Martina Huber

- Det är bra att EU enats om insatser som ska bryta människosmugglingen och rädda liv på Medelhavet. Det arbetet ska göras med respekt för internationell rätt och i nära samarbete med FN:s organ för flyktingar och migration.

Det sade statsminister Stefan Löfven i samband med att han företrädde Sverige i det informella EU-toppmötet på Malta.

Libyen är det främsta avreselandet till EU för migranter längs den centrala Medelhavsrutten och hemvist för människosmugglare. Den gemensamma förklaring som EU:s ledare beslutade om på Malta innebär att EU stärker samarbetet med Libyen. Det handlar om insatser och bistånd som stabiliserar den sköra politiska processen i landet.

EU-ledarna behandlade också det europeiska samarbetets framtid. Diskussionen är en fortsättning på de
reflektioner de gjorde på det informella toppmötet i Bratislava i
september förra året. Storbritannien deltog inte i diskussionen med anledning av sitt kommande utträde ur EU.

Producerat av EU-representationen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Mer om det informella EU-toppmötet på Malta