Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Förberedelser i New York inför Havskonferensen

Publicerad

Den 15-16 februari kommer utvecklingsfrågorna och havet att vara i fokus i New York. Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, kommer att delta i förberedelserna för den största FN-konferensen som Sverige är med och arrangerar sedan miljökonferensen i Stockholm 1972. En viktig del i arbetet med att rädda världshaven kommer att bygga på frivilliga åtaganden från medlemsstater, civilsamhället och näringsliv.

- Vi måste ha ett globalt ledarskap för att rädda haven. Den trend vi ser nu med utfiskning, utsläpp och nedskräpning kommer att leda till att vi har mer plast än fisk i haven år 2050, säger Isabella Lövin.

Havsmiljön är grundläggande för fattigdomsbekämpning, tryggad livsmedelsförsörjning och ekonomisk utveckling för hundratals miljoner människor. Samtidigt är trenderna starkt negativa.

Förmötet i New York blir ett första avstamp på vägen mot Havskonferensen som äger rum i New York den 5-9 juni 2017, där Sverige tillsammans med Fiji står som arrangör. FN-konferensen syftar till att stödja arbetet för att rädda världshaven och uppnå det globala hållbara utvecklingsmålet om hav och marina resurser, mål 14 i FN:s Agenda 2030. För att nå målet krävs att alla länder vidtar kraftfulla åtgärder. I det arbetet är det viktigt att mobilisera ett engagemang hos alla samhällets aktörer.

Genom så kallade partnerskapsdialoger mellan regeringar, företag, det civila samhället och kunskapssamhället är tanken att det ska skapas innovativa lösningar och frivilliga åtaganden för att lösa stora gemensamma utmaningar. Nedsmutsningen av haven, ohållbart fiske och klimatförändringarnas effekter är några av de områden som kommer att behandlas. De möjligheter som finns att på ett hållbart sätt utnyttja havens resurser för att bekämpa fattigdom och trygga livsmedelsförsörjning kommer också att få stort utrymme.

Konferensen ska resultera i en mellanstatlig politisk deklaration, en "Call for Action" för att driva på arbetet mot hållbara hav. Medlemsstater och andra aktörer förväntas också ge uttryck för sina planer inom ramen för genomförandet av mål 14. Dessa frivilliga och ambitiösa åtaganden ska samlas i en lista som blir ytterligare en viktig del av konferensens resultat.

Kontakt

Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Besöksadress Gustav Adolfs torg 1, Stockholm
e-post till Utrikesdepartementet, via registrator