Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Förhandlingar om förbättrat utsläppshandelssystem i EU

Publicerad

EU:s klimatministrar ska nå en överenskommelse ett stärkt system för EU:s handel med utsläppsrätter. Förhandlingarna kommer att föras på rådsmöte i Bryssel 28 februari. På miljöministrarnas agenda står ett förbättrat genomförande av EU:s miljöpolitik.

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat vid tidgare rådsmöte
Isabella Lövin förhandlar EU:s utsläppshandelssystem med EU-kollegor i Bryssel 28 februari. Karolina Skog diskuterar genomförandet av EU:s miljöpolitik. Arkivbild med Isabella Lövin och EU:s klimatkommissionär Miguel Arias Cañete. Foto: Europeiska unionens råd

Klimatministrarna ska komma överens i fråga om ett stärkt och förbättrat utsläppshandelssystem i EU.

Ett väl fungerande handelssystem är viktigt i arbetet med att genomföra klimatavtalet från Paris och för att EU ska nå målet att minska klimatutsläppen med minst 40 procent till 2030. Det målet ska nås genom att EU minskar utsläppen inom utsläppshandeln med 43 procent och minskar utsläppen i sektorer utanför utsläppshandeln med 30 procent. Det har EU:s stats- och regeringschefer slagit fast.

Regeringen verkar i förhandlingarna för ett stabilt, långsiktigt och väl fungerande handelssystem med en stärkt prissignal.

Ett stärkt genomförande av EU:s miljöpolitik

Miljöministrarna ska diskutera kommissionens granskning av hur medlemsländerna genomför EU:s miljöpolitik. Det kopplas till kommissionens så kallade årliga tillväxtöversikt för 2017. I en analys presenterar kommissionen orsakerna till bristande genomförande och en vägledning för ett bättre genomförande av miljöpolitiken.

Miljöministrarna kommer även att diskutera EU:s arbete för att uppfylla de globala hållbarhetsmålen som antogs 2015 inom ramen för den så kallade Agenda 2030.

Regeringen anser det är viktigt att EU:s miljöpolitik får fullt genomslag och att EU behåller en ledande roll i genomförandet av Agenda 2030.

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, och Karolina Skog, miljöminister, representerar Sverige vid rådsmötet.

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Kommenterad dagordning inför mötet