Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Lån till körkort ska utredas

Publicerad

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson har beslutat om att en utredning inom Arbetsmarknadsdepartementet ska lämna förslag till lån för B-körkortsutbildning. Syftet är att det framför allt ska förbättra jobbmatchningen. Förslaget är en del av budgetöverenskommelsen mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Utredningen ska ta ställning till hur målgruppen för körkortslånet ska avgränsas. Utredningen ska även överväga om det behövs en förstärkt tillsyn över körskolor om ordningen med körkortslån införs. Vidare ska utredningen ta ställning till om alla som uppfyller vissa uppställda krav ska kunna beviljas körkortslån.

För vissa grupper kan de ekonomiska förutsättningarna utgöra ett hinder för att finansiera en körkortsutbildning samtidigt som ett B-körkort kan underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Arbetssökande har generellt sett en svagare ekonomisk situation och kan därför antas ha ett större behov av att kunna låna pengar för att ta körkort. Vidare kan lån för att skaffa körkort bidra till att möjliggöra för människor att bo kvar i glesbygd eller på mindre orter där möjligheten att ta sig till jobb med kollektivtrafik ofta är begränsad.

Uppdraget ska redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 31 maj 2017.