Lyckat samarbete mellan allmännyttan och byggbolag minskade kriminalitet och ökade sysselsättning

I samband med renovering av miljonprogramsområdet Vivalla i Örebro etablerades ett lyckat samarbete mellan det kommunala allmännyttiga bostadsbolaget Örebrobostäder, Öbo, och byggbolaget Skanska, som var de som vann upphandlingen som huvudentreprenör för uppdraget. I upphandlingen hade Öbo ställt som krav att ett visst antal praktikplatser skulle erbjudas människor som stod långt från arbetsmarknaden och som dessutom bodde i området. Arbetsförmedlingen bidrog genom att identifiera vilka personer som skulle komma ifråga för praktik.

 • Två kvinnor vid ett mötesbord

  Emilia Hagberg, Skanska, och Lina Schött, enheten för offentlig upphandling på Finansdepartementet

  Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

 • Man håller upp stor ritning i ett mötesrum

  Pär-Erik Hedman, Skanska

  Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

 • Man som sitter vid ett mötesbord och talar

  Claes Hagelvik, Arbetsförmedlingen i Örebro

  Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

 • Kvinna vid mötesbord lyssnar på någon som talar

  Anneli Sundqvist, Örebrobostäder

  Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

 • Tre personer vid ett mötesbord

  Pär-Erik Hedman, Skanska, Anne Holm Gulati, generaldirektör och utredare samt Emilie Schelin, Skanska

  Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

Ett par år in i projektet har det visat sig vara ett lyckat samarbete då skadegörelsen minskat och flera av de som fick praktikplatser har gått vidare till riktiga jobb. En av framgångsfaktorerna har varit en lyckad samverkan mellan de inblandade aktörerna; bostadsbolaget, Arbetsförmedlingen och näringslivet, i det här fallet Skanska.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har gett generaldirektör Anne Holm Gulati har i uppdrag att föreslå en modell för bättre samverkan mellan de aktörer som är inblandade när en person som avtjänat ett fängelsestraff ska tillbaka ut i samhället. Den första tiden efter frigivning är den mest kritiska när det gäller risken för återfall i brottslighet och en tydlig struktur för samverkan kring de insatser som behövs för att förebygga återfall i brott skulle kunna underlätta för myndigheter och andra aktörer att utföra sina respektive uppgifter i sammanhanget. I december 2016 besökte Anne Holm Gulati Örebro för att ta del av erfarenheterna från projektet i Vivalla.

– Det var väldigt intressant att höra om hur man har fått till det här samarbetet mellan olika aktörer i Örebro, hur det etablerades, vad som gått bra och vilka utmaningar de ställts inför. Det finns många beröringspunkter med det uppdrag jag har fått av justitie- och migrationsministern. Ett exempel är hur mycket det finns att vinna på att hjälpa människor som har hamnat långt från arbetsmarknaden till en meningsfull sysselsättning – framför allt för individen, men även för samhället. I slutet av mars kommer jag att lämna min rapport till Morgan Johansson med förslag på ett inslussningsprogram och då kommer besöket i Örebro att utgöra en del av underlaget, säger Anne Holm Gulati.