Innehållet publicerades under perioden

-

Matchning hjälper ungdomar till arbete

Att ungdomar ska komma in i arbetslivet är en viktig fråga för regeringen. Att ha avbrutit eller att aldrig ha påbörjat en gymnasieutbildning är de faktorer som tydligast påverkar risken att hamna i gruppen unga som varken arbetar eller studerar.

Fatima Rahman och Hana Masri står inne i köket
Fatima Rahman och Hana Masri arbetar på Kulturpunktens Kafé. Foto: Rebecca Liljefors

Regeringen tog 2015 ett samlat grepp kring unga som varken arbetar eller studerar genom att besluta om en samlad strategi "Vägar framåt – regeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar". Strategin innehåller åtgärder för att förbättra dessa ungas möjlighet till etablering i arbets- och samhällslivet. En av satsningarna innebär att matcha utbildning med individens förutsättningar och med arbetsgivares behov av kompetens. Unga som saknar en fullständig gymnasieutbildning ska genom matchningsinsatser kunna få extra stöd för att komma ut och etablera sig i yrkeslivet.

Ett av matchningsprojekten bedrivs av ett studieförbund i Uppsala där Fatima Rahman och Hana Masri fått jobb på Kulturpunktens Kafé.

– I början var jag väldigt rädd för att folk skulle döma mig för att jag inte gått ut skolan. Men det var inte alls som jag trodde, bara för att man inte gått ut gymnasiet betyder det inte att man inte har en framtid. Nu känner jag att jag är mer öppen och törs prata med folk. Jag sitter inte hemma och blir orolig, jag mår bra och jobbar, säger Fatima Rahman, som jobbar på Kulturpunktens Kafé sedan några månader.

Jobbet har hon fått via ett projekt som går ut på att unga vuxna mellan 18–26 år i Uppsala tar uppdrag i föreningslivet för att stärka sin position på arbetsmarknaden. Deltagarna får arbeta i projekt, tillgång till utbildningar, validering av kunskaper och möjlighet att bli självförsörjande.

– När jag började i projektet visste jag inte alls vad jag ville jobba med. Det var bra att vi fick göra studiebesök på olika ställen och få chansen att välja själva, att få känna efter vad som känns rätt, säger Hana Masri som arbetar tillsammans med Fatima.

Regeringen har gett Folkbildningsrådet i uppdrag att fördela statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund runt om i landet. Under 2016 och 2017 har totalt 15 projekt inom folkbildningen beviljats medel för sin verksamhet.