Migration och EU:s framtid när EU:s ledare träffas på Malta

Migration med inriktning på den centrala Medelhavsrutten och Libyen står i fokus när EU:s ledare träffas den 3 februari i Maltas huvudstad Valetta inom ramen för ett informellt toppmöte.

Stefan Löfven och Donald Tusk
Stefan Löfven deltar i det informella EU-toppmötet i Valetta den 3 februari. På dagordningen står frågor som handlar om migration och det europeiska samarbetets framtid. Bilden togs vid europeiska rådets ordförande Donald Tusks besök i Stockholm förra året. Foto: Regeringskansliet/Martina Huber

Ledare för EU:s alla 28 medlemsländer deltar under förmiddagen i en diskussion om migration. Målet är att EU ska bli bättre på att bekämpa människosmugglare och därmed hindra att fler liv går till spillo på Medelhavet. EU-ledarna förväntas komma överens om konkreta och omedelbara åtgärder. Samarbete med och relationerna till libyska myndigheter är prioriterat då situationen i Libyen är en nyckelfaktor i bekämpning av människosmuggling längs den centrala Medelhavsrutten.

EU-ledarna kommer senare under dagen att behandla det europeiska samarbetets framtid. Diskussionen är en fortsättning på de reflektioner de gjorde på det informella toppmötet i Bratislava i september förra året. Storbritannien deltar inte i diskussionen med anledning av sitt kommande utträde ur EU.

Statsminister Stefan Löfven representerar Sverige vid mötet på Malta.