Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Ministrar gjorde välfärdsresa genom Stockholm

Publicerad

Onsdagen den 8 februari reste Socialdepartementets ministrar; socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström och barn, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér från norra Botkyrka till Danderyd med stopp längs vägen för olika studiebesök. Syftet med resan var att träffa brukare, medborgare, medarbetare och chefer i välfärdssektorn.

Gabriel Wikström, Annika Strandhäll och Åsa Regnér.
Folkhälso-, sjukvårds- och idrotts­minister Gabriel Wikström, socialförsäkrings­minister Annika Strandhäll och barn-, äldre- och jämställdhets­minister Åsa Regnér. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

−Välfärden och våra ansvarsområden hänger ihop, alla delar påverkar varandra. Därför är det också viktigt att göra besök ihop. Besöket i Botkyrkas hemtjänst visar exempelvis tydligt på hur välfärdsmiljarderna skapat rätt till heltid och mer tid för de äldre, säger Annika Strandhäll, Gabriel Wikström och Åsa Regnér i en kommentar.

Hemtjänsten i Botkyrka

Socialdepartementets ministrar började dagen med ett besök hos hemtjänsten i Botkyrka kommun med samtal om reformen "Egen tid". Reformen införs i Botkyrka från den 1 mars 2017 och har blivit möjlig tack vare regeringens satsning på mer resurser till kommunerna. Syftet med satsningen är att stärka de äldres hälsa genom att de får mer omsorgstid som de tillsammans med sin kontaktperson i hemtjänsten kan bestämma över. Både omsorgstiden och möjligheten till ökat självbestämmande ska öka de äldres hälsa och trygghet. Eftersom tiden är tillsammans mellan medborgaren och dennes kontaktperson, ska kontinuiteten förbättras.

Besök på Skärholmens vårdcentral och barnavårdscentral

Nästa stopp på resan var ett besök på vårdcentralen i Skärholmen och diskussioner med verksamhetschef, personal och patienter i väntrummet. Det blev även ett besök på barnavårdscentralen.

Danderyds sjukhus

På Danderyds sjukhus besökte ministrarna avdelning 76 som är den första i Sverige som har demenscertifierats genom Silviahemmet tack vare sitt arbetssätt med äldre, med eller utan bakomliggande demenssjukdom. Personalen har utbildats i att bli bättre på att bemöta och ta hand om äldre patienter med denna diagnos.

Utgångpunkten för arbetet har varit att även akutsjukvården behöver lära av demensvården och på så sätt bli bättre på att ta hand om denna patientgrupp. Arbetet har gett högre vårdkvalitet och kortare vårdtider. Utbildningssatsningen är en del av Stockholms läns landstings arbetsmiljölyft.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.