Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Omställning och matchning i fokus på det sjätte industrisamtalet

Publicerad

Hur ser de framtida behoven ut på arbetsmarknaden? Vilka möjligheter har små och medelstora företag att jobba strategiskt med omställning och matchning? Vilken roll bör den regionala nivån ha? Det var några av de frågor som diskuterades under årets första industrisamtal.

 Ylva Johansson, Mikael Damberg och Anna Ekström
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, närings- och innovationsminister Mikael Damberg, och gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Temat för industrisamtalet var omställning och matchning inom svensk industri och industrinära tjänstesektor. Vid industrisamtalet medverkade tre av regeringens ministrar: närings- och innovationsminister Mikael Damberg, arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

- En fungerande kompetensförsörjning handlar ytterst om hur industrin ska kunna fortsätta konkurrera på en global marknad med bas i Sverige. Med regeringens kunskapslyft och 70 000 nya utbildningsplatser finns nu nya möjligheter att stärka industrins kompetensförsörjning. Nu har industrin ett ansvar att hålla sig framme och ta för sig av utbildningsplatserna, sa närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Möjlighet till vidareutbildning för yrkesverksamma, ständig omställning och en omställning som tar hänsyn till digitaliseringen var områden som diskuterades av deltagarna under industrisamtalet. Anna Ekström lyfte vikten av ett livslångt lärande för att säkerställa rätt kompetens och möjlighet till karriärväxling.

Några andra områden som lyftes av deltagarna var vikten av att öka industrins attraktionskraft hos ungdomar, möjlighet till praktik och information till nyanlända om möjligheterna på den svenska arbetsmarknaden.

Ylva Johansson lyfte fram industrins tidigare förmåga till omställning från arbetskraftsinvandringen på 1960-talet. Och föreslog att industrin ska använda de erfarenheterna för att ta tillvara möjligheterna att möta dagens rekryteringsbehov med de människor som redan finns i landet.

Föregicks av expertseminarium

Industrisamtalet föregicks av ett expertseminarium som hölls under ledning av statssekreterare Eva Lindström. Deltagarna fick möjlighet att diskutera och ge inspel med utgångspunkt i bland annat dessa frågeställningar:

  • Vilka är de mest centrala behoven som företagen ser kopplat till omställning?
  • Hur kan validering och kompetenskartläggning utvecklas för att nyttjas proaktivt för att synliggöra kompetenser vid omställning?
  • Vilka insatser är mest centrala för att stötta yrkesverksammas vidareutbildning?

 

Fakta: Industrisamtalen

Näringsministern för tillsammans med berörda ministrar en dialog med företag och arbetsmarknadens parter inom industri och industrinära tjänster om åtgärder som främjar industrins utveckling i Sverige. Industrisamtalen sker utifrån fastställda teman. De kommer att pågå under hela mandatperioden och utgör en viktig del i utformningen av regeringens politik för att stärka industrins konkurrenskraft.