Peter Hultqvist talade på säkerhetspolitisk konferens i Norge

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 13 februari i Leangkollens säkerhetspolitiska konferens ”Security in northern Europe after Crimea, Brexit and the U.S. election” i Oslo. I samband med besöket i Norge träffade Hultqvist också sina norska och finska kolleger för samtal om gemensamma frågor.

Försvarsministrarna från Finland, Norge och Sverige; Jussi Niinistö, Ine Eriksen Søreide och Peter Hultqvist.
Försvarsministrarna från Finland, Norge och Sverige; Jussi Niinistö, Ine Eriksen Søreide och Peter Hultqvist. Foto: Marita Isaksen Wangberg / Forsvarsdepartementet, Norge

Peter Hultqvist var en av huvudtalarna under rubriken "The changing security dynamics in Northern Europe" tillsammans med bland annat den norska försvarsministern Ine Eriksen Søreide och den finske försvarsministern Jussi Niinistö. I sitt anförande pratade Hultqvist bland annat om säkerhetssituationen i norra Europa, om det svenska försvarsbeslutet samt om behovet av fördjupat försvarssamarbete och pratade särskilt om samarbetet med Finland och Norge.

Den säkerhetspolitiska konferensen "Security in northern Europe after Crimea, Brexit and the U.S. election" i Oslo är en årligt återkommande konferens som arrangeras av den norska Atlantkommittén.

Möte med nordiska försvarsministrar

I samband med konferensen hölls också ett trilateralt försvarsministermöte mellan Sverige, Norge och Finland. Ministrarna diskuterade bland annat ömsesidigt informations- och kunskapsutbyte om den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet och aktuella frågor i de bilaterala kontakterna samt inom det nordiska försvarssamarbetet Nordefco.