Peter Hultqvist talade på säkerhetspolitiskt seminarium i Jokkmokk och besökte flygbas

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 3 februari på ett säkerhetspolitiskt seminarium i Jokkmokk. Hultqvist diskuterade aktuella säkerhetspolitiska frågor rörande Arktis och Norrbotten. I samband med seminariet besökte Peter Hultqvist också flygbasen i Jokkmokk och Jokkmokks marknad.

Försvarsminister Peter Hultqvist talar på det säkerhetspolitiska seminariet i Jokkmokk
Försvarsminister Peter Hultqvist talar på det säkerhetspolitiska seminariet i Jokkmokk. Foto: Marinette Nyh Radebo/Regeringskansliet

Det säkerhetspolitiska seminariet arrangerades av Regionalt samverkansforum RSF och är ett forum för samverkan mellan Försvarsmakten och länsstyrelse, kommuner, företag och andra regionala aktörer. Det leds av landshövdingen i för att bland annat diskutera personalförsörjning för Försvarsmakten och andra aktörer samt erfarenheter kring civil-militär samverkan.

Det regionala samverkansforumet är ett av sju så kallade försvarsmaktsråd som vid sidan av Norrbotten finns i Östergötland, Blekinge, Småland, Halland, Skaraborg och på Gotland. Dessutom finns ett centralt försvarsmaktsråd som leds av Försvarsmaktens Personaldirektör.

En viktig anledning till skapandet av försvarsmaktsråd är att diskutera den ömsesidiga nyttan mellan samhället och den verksamhet som bedrivs, inte minst när det gäller rekryteringar.

I samband med Försvarskonferensen besökte Peter Hultqvist också Jokkmokks marknad och flygbasen i Jokkmokk. Basen används bland annat som övningsflygfält för flygflottiljen F 21 i Luleå.