Produkter och resultat under Sveriges ordförandeskap i Säkerhetsrådet, januari 2017

Pressuttalanden

1/1 Pressuttalande SC/12665 med anledning av terroristattack i Istanbul (Turkiet).

4/1 Pressuttalande SC/12666 angående presidentvalet i Haiti i november 2016.

4/1 Pressuttalande SC/12668 om attack mot fredsbevarande FN-konvoj (MINUSCA) i Centralafrikanska republiken (CAR).

6/1 Pressuttalande SC/12669 med anledning av bakhåll mot MINUSCA-konvoj i CAR.

8/1 Pressuttalande SC/12670 med anledning av terroristattack i Jerusalem.

9/1 Pressuttalande SC/12672 angående terroristattack i Al-Arish (Egypten).

11/1 Pressuttalande SC/12676 med anledning av terroristattack i Afghanistan.

18/1 Pressuttalande SC/12687 om terroristattack i Gao (Mali).

20/1 Pressuttalande SC/12690 angående förstörelse av kulturarv och avrättningar i Palmyra.

24/1 Pressuttalande SC/12692 om attack mot FN-insatsen i Mali (MINUSMA).

31/1 Pressuttalande om Syrien som välkomnade mötet i Astana 23-24 januari och kommande FN-ledda politiska samtal i Genève i februari.

31/1 Pressuttalande SC/12700 med anledning av det förvärrade läget i östra Ukraina.

Ordförandeuttalanden (PRST)

4/1 Ordförandeuttalande S/PRST/2017/1 om den politiska överenskommelsen i Demokratiska Republiken Kongo (DRK). På initiativ av Sverige framhålls vikten av kvinnors deltagande i rådets uttalande.

20/1 Ordförandeuttalande S/PRST/2017/2 om FNs kontor i Västafrika och Sahel (UNOWAS). Uttalandet reflekterar på svenskt initiativ bland annat arbetet med Sustaining Peace-strategi i Burkina Faso, stödjer framsteg som gjorts gällande kvinnors deltagande i Liberia och Nigeria samt skrivningar kopplade till risker orsakade av klimatförändringar.

Resolutioner

19/1 Resolution 2337 rörande situationen i Gambia inför president Barrows tillträde.

26/1 Halvårsvis mandatförlängning av UNFICYP.

27/1 Uppdatering av sanktionsregim för CAR.

För att läsa mer om produkterna ovan se: http://www.un.org/en/sc/documents/

Överenskommelse presselement

4/1 Syrien: rådet om kemvapen i Syrien och det humanitära läget i Mosul.

11/1 DRK: välkomnande av den politiska överenskommelsen i DRK.

12/1 Sudan/Darfur: stöd till AUs ansträngningar, uppmaning till parterna att verka för minskat våldsanvändande samt ökat humanitärt tillträde.

13/1 Västafrika/Sahel: stöd till FNs ansträngningar inklusive FN-sändebudet Chambas, stöd till valprocessen i Gambia och fredligt maktöverlämnande till inkommande president Adam Barrow.

18/1 Mali: fördömande av terroristattack i Gao (Mali) samt uppmaning till parterna att genomföra åtaganden inom ramen för fredsavtalet.

18/1 Gambia: stöd till Gambias demokratiskt valde president Barrow och stöd till regionens medlingsansträngningar.

20/1 Syrien: rådet om implementeringen av resolution 2336 inför samtalen i Astana.

23/1 Cypern: stöd till fredsprocessen och de båda sidorna för ansträngningar, understrykande av vikten att upprätthålla momentum.

23/1 Sydsudan: djup oro för fortsatt våld och begränsat humanitärt tillträde i Sydsudan, stöd till SG Guterres respektive IGAD och AUs ansträngningar.

26/1 Syrien: rådet gemensamt om den humanitära situationen.

Jemen: om utvecklingen i landet med fokus på den humanitära situationen.

27/1 Somalia: fördömande av attacker av al shabaab och stöd till landets pågående valprocess.

Möten under januari månad

3/1 Frukostmöte.

Konsultationer.

Fastställande av januari månads arbetsprogram.

4/1 Konsultationer om kemvapenfrågan i Syrien.

Konsultationer om det humanitära läget i Mosul, Irak.

Antagande av ordförandeuttalande om den politiska överenskommelsen i DRK.

9/1 Lunch mellan generalsekreteraren och säkerhetsrådets medlemmar.

10/1 Öppen debatt på ministernivå om konfliktförebyggande och fredsbyggande.

11/1 Briefing och konsultationer om den politiska processen i Colombia.

Briefing och konsultationer om DRK inklusive FN-insatsen MONUSCO.

12/1 Briefing och interaktiv dialog om Sudan/Darfur inklusive FNs och AUs hybridinsats UNAMID.

Briefing om situationen i Tchadsjöregionen.

13/1 Briefing och konsultationer om FNs kontor i Västafrika och Sahel (UNOWAS), inklusive rörande situationen i Gambia.

17/1 Öppen debatt om fredsprocessen i Mellanöstern.

18/1 Briefing och konsultationer om Malin inklusive FN-insatsen MINUSMA.

Briefing om icke-spridning och den nukleära överenskommelsen med Iran.

19/1 Antagande av resolution om Gambia.

20/1 Slutna överläggningar om Syrien.

Återrapportering från ordföranden i sanktionskommittén för UNSCR 1591 (Sudan).

Trupp- och polisbidragarmöte (TCC) för UNFICYP.

Antagande av ordförandeuttalande om UNOWAS.

23/1 Konsultationer om Sydsudan inklusive FN-insatsen UNMISS.

Konsultationer om Cypern inklusive FN-insatsen UNFICYP.

Konsultationer om en eventuell resa av säkerhetsrådet till Tchadsjöområdet.

25/1 Konsultationer om situationen i Gambia och implementeringen av resolutionen 2337, som antogs den 19 januari.

Konsultationer om resolution 2334 efter Israels beslut om nya bosättningar.

26/1 Antagande av resolutionen avseende mandatförlängning för FN-insatsen i Cypern (UNFICYP).

Briefing och konsultationer Jemen med fokus på den humanitära situationen i Jemen.

Briefing och konsultationer om den humanitära situationen i Syrien.

27/1 Briefing och konsultationer om Somalia inklusive FN-insatsen UNSOM i Somalia samt om AUs insats AMISOM.

Antagande av resolution avseende uppdaterad sanktionsregim för CAR.

Konsultationer om Västsahara inklusive FN-insatsen MINURSO.

Trupp- och polisbidragarmöte (TCC) avseende MINUSMA (som uppföljning till konsultationerna den 18/1).

31/1 Konsultationer om den politiska utvecklingen i Syrien.

Konsultationer med anledning av uppgifter om ett iranskt missiltest.

Konsultationer om den förvärrade situationen i östra Ukraina.

Briefing om Sveriges ordförandeskap för FNs medlemsstater.