Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Sakråd ny metod för att inhämta kunskaper från civilsamhället

Publicerad

Regeringen har infört en ny arbetsmetod, kallad sakråd, för att på ett systematiskt sätt ta vara på civilsamhällets expertis i olika sakfrågor. Sakråd kompletterar andra former av samråd och ökar kvaliteten i regeringens underlag.

Deltagare i ett sakråd sitter runt ett mötesbord.
Bild från ett sakråd som hölls 2016 med civila samhället om kulturarvsfrågor. Mötet leds av Per Olsson Fridh, statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Foto: Emelie Bergbohm/Regeringskansliet

- Regeringen vill stärka det civila samhällets röster, säger Per Olsson Fridh, statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Tack vare metoden sakråd kan Regeringskansliet få del av kunskap från det civila samhället på ett mer effektivt och transparent sätt.

Syftet med sakråd är att bidra till att höja kvaliteten i regeringens underlag genom att fördjupa och bredda regeringens kunskap och perspektiv i frågor där det civila samhällets organisationer har viktiga bidrag att ge. Sakråd initieras av Regeringskansliet. Metoden är flexibel och kan användas i olika omfattning och i alla typer av frågor inom Regeringskansliet, t.ex. för en tidig dialog eller när det finns behov av snabb kunskapsinhämtning. Vid behov kan även andra aktörer än det civila samhället bjudas in att delta.

Information om pågående och avslutade sakråd kommer att publiceras på regeringens webbplats.

Principer till grund för sakråd

Metoden sakråd utgår från de sex principer som är grunden för regeringens politik för det civila samhället: självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald. 

- I och med mångfaldsprincipen bejakar regeringen olika synsätt inom civilsamhället, säger Maria Nilson på enheten för demokrati och det civila samhället på Kulturdepartementet, som har hållit i arbetet med att ta fram sakråd.

Det civila samhället har spelat en viktig roll i framtagandet av sakråd – drygt 100 organisationer har medverkat i arbetet. Sakråd har också testats i flera pilotfall under 2016.

Brett användande av sakråd

Sakråd börjar nu användas brett inom Regeringskansliet. Först ut är ett sakråd arrangerat av EU- och handelsminister Ann Linde. Sakrådet kallas EU-sakråd och handlar om Europeiska kommissionens förslag till tjänstepaket och åtgärder på tjänsteområdet. Inbjudna är företrädare för arbetsmarknadens parter, intresseorganisationer och berörd myndighet.

- Sakråden ger en bra struktur och inramning för dialoger som vi har med det civila samhället och andra aktörer. De kommer att vara en viktig del av regeringens arbete för att stärka samrådsformerna och öka delaktigheten i EU-arbetet, säger Oscar Stenström, statssekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Genvägar