Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

Samtal i riksdagen om könsstympning

Publicerad · Uppdaterad

I Sverige finns närmare 38 000 flickor och kvinnor som har utsatts för någon form av könsstympning enligt Socialstyrelsens uppskattning. Ett ingrepp som innebär stor smärta och lidande för de drabbade. Den 6 februari, på Internationella dagen mot könsstympning, arrangerade UN Women Sverige ett seminarium i riksdagen där jämställdhetsminister Åsa Regnér var en av talarna.

 • Panelsamtal i riksdagen om könsstympning.

  Panelsamtal i riksdagen om könsstympning. Från vänster: Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot för Liberalerna, Khadra Seerar, grundare av organisationen Desert Flowers Foundation, Berit Jernberg, politiskt sakkunnig hos jämställdhetsminister Åsa Regnér, Hannes Sigurjónsson, specialistläkare, och Juno Blom från Länsstyrelsen i Östergötland.

  Foto: Emma Gårdsäter/Regeringskansliet

 • Jämställdhetsminister Åsa Regnér talar i riksdagen vid seminarium om könsstympning.

  Jämställdhetsminister Åsa Regnér.

  Foto: Emma Gårdsäter/Regeringskansliet

 • Panelsamtal om könsstympning i riksdagen och person ur publiken ställer frågor.

  Person ur publiken ställer frågor som rör könsstympning till panelen.

  Foto: Emma Gårdsäter/Regeringskansliet

 • Monica Green, ordförande för UN Women Sverige, i samtal med jämställdhetsminister Åsa Regnér.

  Monica Green, ordförande för UN Women Sverige, i samtal med jämställdhetsminister Åsa Regnér vid seminarium om könsstympning.

  Foto: Emma Gårdsäter/Regeringskansliet

− Könsstympning är ett groteskt uttryck för kvinnoförtryck och det är förbjudet enligt lag och straffbart i Sverige. För att förebygga kvinnlig könsstympning och skydda de flickor som riskerar att bli utsatta har regeringen beslutat om ett antal uppdrag till olika myndigheter. Vi har också lagt förslag om en straffskärpning. I ett jämställt samhälle ska alla ha rätt till kroppslig integritet och leva utan rädsla för att utsättas för våld och övergrepp, inledde Åsa Regnér.

Socialstyrelsen uppskattar att det finns närmare 38 000 flickor och kvinnor i Sverige som har varit utsatta för någon typ av könsstympning, varav cirka 7000 är flickor under 18 år. Dessa flickor har genomgått könsstympning innan de kom till Sverige.

Vägledning från Länsstyrelsen i Östergötland

Khadra Seerar, grundare av organisationen Desert Flower Foundation, arbetar mot könsstympning och för att övergreppet inte ska tystas ner. Hon vittnade också om sin egna personliga upplevelse.

− Att vara flicka innebar för mig smärta, isolering och utanförskap. Jag visste inte att könsstympning var orätt och olagligt, berättade hon.

Vid seminariet deltog även Hannes Sigurjónsson, specialistläkare och expert på rekonstruktionsoperationer av kvinnor som utsatts för könsstympning. Han berättade om vad som kan göras kirurgiskt för minskad smärta, förbättrad funktion och återhämtad självidentitet.

Juno Blom, som leder det nationella arbetet mot hedersförtryck vid Länsstyrelsen i Östergötland, berättade att de har tagit fram vägledningen Våga se samt informationsfilmer som riktar sig till personal i skola, socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård samt ideella organisationer. Informationssatsningar som syftar till att öka kunskapen om kvinnlig könsstympning och om barns rättigheter.

Vid seminariet deltog även Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot Liberalerna, Berit Jernberg, politiskt sakkunnig hos Åsa Regnér, Monica Green, ordförande UN Women Sverige samt Elisabeth Löfgren, moderator.