Sigbritt Karlsson tar plats i Innovationsrådet

Sigbritt Karlsson är rektor vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Nu blir hon även ledamot i regeringens Nationella innovationsråd som leds av statsminister Stefan Löfven. Sigbritt Karlsson deltar i sitt första möte med Innovationsrådet måndag den 13 februari.

Sigbritt Karlsson.
Sigbritt Karlsson är rektor vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och ledamot i regeringens Nationella innovationsråd. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Sigbritt Karlsson har en lång akademisk bakgrund från KTH där hon har haft olika befattningar bland annat som studierektor och prodekanus med ansvar för strategiska utbildningsfrågor. Det var också här hon tog sin civilingenjörsexamen1982. Hon har även varit rektor för Högskolan i Skövde.

Du är rektor för KTH, civilingenjör i kemiteknik och professor i polymerteknologi. Hur kommer din bakgrund att märkas i Innovationsrådets fortsatta arbete?

- Genom att jag kan belysa och förklara de möjligheter och utmaningar som finns i samverkan mellan ett lärosäte som KTH, näringslivet och offentlig sektor. KTH har stor del i utvecklingen av det svenska näringslivet och många exempel kan nämnas som belyser att en forskningsidé har gått hela vägen till att skapa grunden för internationellt verksamma svenska storföretag.

Vad vill du tillföra Innovationsrådets arbete?

- Jag tillför en mångårig erfarenhet av att som forskare ha drivit forskningsprojekt i samverkan med såväl stora som små företag. Jag har även erfarenhet som rektor av hur ett mindre lärosäte samverkar med det lokala näringslivet såväl små och medelstora företag som internationella storföretag. Jag har rektorsperspektivet på innovationsarbete och hur hindren för ökad innovation i akademin ser ut.

Innovationsrådet ska bidra till att utveckla Sveriges innovationsförmåga och konkurrenskraft. Vilken är den största utmaningen här, som du ser det?

- Den största utmaningen är att minska gapet mellan akademin och näringslivet när det gäller att omsätta idéer från forskare och studenter till innovationer som leder till nya produkter och tjänster. Att få science parks och innovationskontor att fungera optimalt gentemot akademin är en nödvändig del i detta.

Finns det något område du särskilt brinner för?

- Att se över och underlätta avtalsskrivande mellan akademi (som statlig myndighet) och näringsliv. Här krävs en ömsesidig vilja att skynda på samt att förstå varandras förutsättningar.