Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, infrastrukturminister

-
Artikel från Näringsdepartementet

Stärkt samarbete om självkörande bilar

Publicerad

Onsdagen den 15 februari deltog representanter för den svenska regeringen, ett flertal ministrar från EU, EU-kommissionen samt industrin vid ett ministermöte i Amsterdam för att diskutera Amsterdamdeklarationen om uppkopplad och automatiserad körning. Under mötet diskuterades bland annat hur reglerna för uppkopplad och automatiserad körning kan göras mer lika inom EU. Sverige representerades av infrastrukturminister Anna Johanssons statssekreterare Mattias Landgren.

– Digitalisering, uppkoppling och automatisering kommer att förändra hela transportsektorn. Sverige ligger långt fram i det här arbetet och vi vill fortsätta vara med och leda utvecklingen. Inom EU behöver vi koordinera regelverken för att bidra till utveckling och innovation på det här området, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Under mötet togs bland annat fram en plan för arbetet med att främja och utveckla införandet av uppkopplade och självkörande fordon.

I Sverige pågår flera projekt och försök med uppkopplade och självkörande fordon. Under 2017 lanseras DriveMe-projektet i Göteborg, vilket innebär att 100 självkörande fordon kommer att testas i verklig trafik. Sverige ligger i framkant på området och möjliggör en utveckling där teknik används för att minska utsläpp och förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet.

I arbetet ingår också att titta på det som kallas för Mobilitet som en tjänst. Mobilitet som en tjänst är ett koncept där en resenär köper eller prenumererar på en kombination av möjligheter till mobilitet istället för, eller som ett komplement till, att köpa eller äga egna transportmedel.

Fakta

Amsterdamdeklarationen lades fram våren 2016 med mål om att arbeta tillsammans för ett mer koordinerat arbete inom EU avseende uppkopplade och automatiserade fordon. Målet ska åstadkommas genom nära samarbete mellan medlemsstaterna, EU-kommissionen och industrin i syfte att åstadkomma en utveckling inom uppkopplad och automatisk körning av vägfordon. Uppföljande möten kommer att arrangeras av Tyskland, Sverige och Österrike.