Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Sven-Erik Bucht på Sverigeresa för att värna landsbygderna

Publicerad · Uppdaterad

Under 2017 inledde landsbygdsminister Sven-Erik Bucht sin Sverigeresa med stopp i ett 50-tal landsbygdskommuner i Sveriges samtliga 21 län. Resan har fortsatt under 2018 med ytterligare kommunbesök. Ministern träffar företagare, politiker och medborgare för att diskutera hur politiken för landsbygden kan utvecklas och för att få inblick i lokala förutsättningar.

Sveriges minsta kommun, Bjurholm i Västerbotten var det första stoppet på landsbygdsministerns Sverigeresa som inleddes den 1 februari 2017. Under våren 2017 fortsätter resan genom hela landet med stopp på ett 50-tal platser i alla län.

– Levnadsförutsättningarna skiljer sig mycket åt beroende på var man bor. Jag vill träffa människor runt om i landet och diskutera hur politiken för landsbygden kan utvecklas. Det blir viktiga inspel till den proposition om en sammanhållen politik för landsbygden som regeringen nu tar fram, säger Sven-Erik Bucht.

I början av 2017 tog Sven-Erik Bucht emot den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande med 75 förslag på åtgärder för landsbygdens framtid. Med slutbetänkandet som grund har ett arbete inletts för att ta fram en proposition för en sammanhållen landsbygdspolitik som ska överlämnas till riksdagen under 2018. Utgångspunkten är att ge alla delar av landet möjlighet att utvecklas efter sina särskilda förutsättningar, det är viktigt för jobben och människors behov av välfärd och en god livsmiljö.

– Vi har enormt viktig produktion på de svenska landsbygderna, inte minst i fråga om livsmedel och skog, och då måste det också vara attraktivt att bo och verka där, säger Sven-Erik Bucht.

Det är inte bara landsbygdsministern som reser mycket i Sverige under 2017. Hela regeringen kommer att resa mer i Sverige jämfört med tidigare och mindre orter är prioriterade.

– Det är bra att alla ministrar är synliga på fler platser än storstäderna. Det visar att den här regeringen menar allvar med politiken för ett Sverige som håller ihop, säger Sven-Erik Bucht.