Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Sverige och Indonesien har tecknat avtal om energisamarbete

Publicerad

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan har på regeringens vägnar undertecknat det första samförståndsavtalet mellan Sverige och Indonesien på energiområdet. Avtalet fokuserar på samarbete inom förnybar energi och energieffektivisering.

  • Ibrahim Baylan och Ignasius Jonan tecknar samarbetsavtal

    Ministrarna Ibrahim Baylan och Ignasius Jonan tecknar avtal om energisamarbete mellan Sverige och Indonesien.

    Vidi Ratnafury, Sveriges ambassad i Jakarta

  • Ministrarna Ibrahim Baylan och Ignasius Jonan

    Ministrarna Ibrahim Baylan och Ignasius Jonan har tecknat avtal om energisamarbete mellan Sverige och Indonesien.

    Vidi Ratnafury, Sveriges ambassad i Jakarta.

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan träffade den 17 februari sin indonesiska motpart, energiminister Ignasius Jonan, för överläggningar. De undertecknade ett nytt bilateralt samarbetsavtal på energiområdet för att stärka samarbetet inom forskning och innovation, handel och investeringar, samt utveckling av regelverk och styrmedel.

- Sverige och Indonesien ligger långt ifrån varandra geografiskt och befinner sig på många sätt i olika situationer. Men i Indonesien har Sverige en nära partner för att möta flera av de globala utmaningar vi står inför nu. Genom samarbetet kan vi minska utsläppen från sektorn och se till att utvecklingen av hållbar energi blir en motor i ekonomin, säger Ibrahim Baylan.

Ett första konstituerande arbetsgruppsmöte hölls, där Sverige representerandes av Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma. Berörda departement och myndigheter ska nu i nära dialog med andra relevanta aktörer från båda länderna samlas kring ett antal gemensamma projekt.

Indonesien ökar andelen förnybar energi

Den indonesiska regeringen har satt som mål att till 2025 ska andelen förnybar energi vara 25 procent (idag 6-7 procent). Samtidigt är en stor utmaning för landet att säkerställa att fler människor får tillgång till elektricitet och till en rimlig kostnad. För detta arbete välkomnar Indonesien därför ett närmare samarbete med andra länder inom forskning och om policy kopplat till förnybar energi och energieffektivisering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Ladda ner

Samförståndsavtal mellan Sverige och Indonesien om samarbete på energiutvecklingsområdet