Artikel från Utrikesdepartementet

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd - vecka 5

Publicerad Uppdaterad

Det svenska ordförandeskapets sista dagar blev händelserika. I tisdags genomfördes
först sedan tidigare inplanerade överläggningar om den politiska utvecklingen i Syrien.

I onsdags tog Ukraina över som ordförande i säkerhetsrådet. Det svenska ordförandeskapets sista dagar blev händelserika. I tisdags genomfördes först sedan tidigare inplanerade överläggningar om den politiska utvecklingen i Syrien. FN-sändebudet Staffan de Mistura briefade rådet i slutet format. Senare under dagen kunde säkerhetsrådet enas om ett pressuttalande där mötet i Astana den 23-24 januari välkomnades, som ett viktigt steg mot återupptagna intrasyriska förhandlingar under FN-egid i Genève. Staffan de Mistura uppgav att samtalen i Genève ska återupptas den 20 februari.

I tisdags behandlade rådet också två extrainsatta dagordningspunkter som begärts i ett sent skede. USA hade efterfrågat överläggningar om Iran med anledning av Irans missiltest den 29 januari. USA:s nya FN-ambassadör, Nikki Haley, gjorde sitt första framträdande i rådet. Hon var efter mötet tydlig med att USA ansåg att Iran brutit mot den kärntekniska överenskommelsen (JCPOA). Under rådets slutna överläggningar lyftes genomgående vikten av JCPOA fram. Irans missiltest kommer nu att diskuteras i så kallat 2231-format, vilket är en arbetsform som upprättades för uppföljningen av säkerhetsrådets resolution 2231 om Iran och JCPOA.

Den andra extrainsatta dagordningspunkten kom på begäran av Ukraina och avsåg läget i landets östra del. Mot förmodan kunde rådet för första gången på mycket lång tid komma överens om ett uttalande om Ukraina. Rådet uppmanar i uttalandet till omedelbart eldupphör och uttrycker fullt stöd för Ukrainas territoriella integritet. Överläggningarna om Ukraina fortsatte sedan i torsdags då det ukrainska ordförandeskapet arrangerade en öppen briefing om situationen (se länk nedan, Sveriges inlägg görs 1:11:45 in i klippet).

Säkerhetsrådets öppna briefing om Ukraina:

Det svenska ordförandeskapet avslutades i tisdags med en informell briefing om månadens arbete för samtliga medlemsstater i FN. Sverige hade definierat tre målsättningar med ordförandeskapet: 1) God start för FN:s nye generalsekreterare António Guterres 2) Lyfta FN:s arbete med konfliktförebyggande och kopplingen mellan kvinnor, fred och säkerhet 3) Förbättra säkerhetsrådets sätt att arbeta.

Högnivådebatten om konfliktförebyggande den 10 januari var viktig för Guterres som gjort förebyggande till en profilfråga. Säkerhetsrådet utövade sedan konfliktförebyggande diplomati i praktiken, och bidrog till en fredlig maktövergång, när man den 19 januari antog en viktig resolution om Gambia. Under januari integrerade Sverige genomgående ett jämställdhetsperspektiv i rådets arbete, bland annat genom explicita skrivningar i besluten om såväl Demokratiska Republiken Kongo som Centralafrikanska republiken. Vi såg också till att kvinnor representerades i rådet, till exempel genom att en företrädare för en somalisk kvinnorättsorganisation bjöds in för att briefa rådet. Förhandlingsmiljön i rådet har varit mer konstruktiv i januari än under hösten. En indikation är att rådet vid nästintill samtliga möten kunnat komma överens om budskap i den fråga som diskuterats. Vad gäller formella produkter antogs 12 pressuttalanden, två ordförandeskapsuttalanden samt tre resolutioner. Mer information om det svenska ordförandeskapet finns på regeringens temasida om medlemskapet i säkerhetsrådet (se länk nedan).

Sverige som ordförande i säkerhetsrådet:

Vid sidan av det roterande ordförandeskapet i säkerhetsrådets kammare kan medlemmar vara ordförande för arbetsgrupper, som är knutna till säkerhetsrådet. Sverige har under januari månad påbörjat rollen som ordförande i säkerhetsrådets arbetsgrupp om barn i väpnad konflikt. Arbetsgruppen bildades 2005 och har som huvuduppgift att följa upp rapporter från generalsekreteraren om barn i väpnad konflikt i landspecifika situationer samt ge råd till berörda parter genom att anta slutsatser. Den 9 januari höll Sverige det första formella mötet i gruppen där en rapport om Colombia introducerades. Förhandlingar pågår nu om uppföljningen av denna rapport. Nästa rapport som ska behandlas handlar om Somalia.

I onsdags antogs arbetsprogrammet för Ukrainas ordförandeskap. I torsdags diskuterade rådet utvecklingen i Irak och FN:s arbete genom FN-missionen UNAMI. FN har inte en fredsbevarande insats på plats i Irak. UNAMI är en så kallad "special political mission" och har ett politiskt mandat för att ge råd och bistå regeringen inom bland annat försoning, valprocess, dialog samt främjande av respekt för mänskliga rättigheter. Chefen för UNAMI, Jan Kubis, briefade rådet och underströk vikten av fortsatt starkt internationellt engagemang även efter den pågående Mosuloffensiven. Vid efterföljande diskussion instämde rådet överlag i detta budskap och underströk vikten av att arbeta med långsiktiga utmaningar såsom försoning och politisk reform.

Efter mötet om Irak hade rådet i torsdags ett möte om FN:s regionala center för preventiv diplomati i Centralasien (UNRCCA). Centret inrättades 2007 och stödjer länderna i regionen med konfliktförebyggande arbete. UNRCCA är ett subregionalt kontor av liknande karaktär som UNOWAS i Västafrika, vilket var aktivt i samband med hanteringen av Gambia under januari månad (se veckobrev 2).

Veckan i rådet avslutades med en viktig briefing i slutet format av generalsekreteraren efter dennes deltagande vid Afrikanska unionens (AU) toppmöte i Addis Abeba i slutet av januari. Guterres bekräftade för rådet sin avsikt att växla upp det redan befintliga samarbetet mellan FN och AU. Han hade i Addis Abeba haft en frukost med AU:s statschefer och deltagit i olika möten för att diskutera utvecklingen i Afrika samt samarbetet mellan FN och AU. Rådets medlemmar uttryckte stöd för Guterres ansträngningar. Den nye generalsekreterarens ambition att stärka samarbetet med AU är välkommen och helt i linje med FN-stadgans kapitel VIII om regionalt samarbete. Det är också viktigt för säkerhetsrådet då flertalet av de konflikter och kriser som står på rådets agenda utspelar sig i Afrika.