Artikel från Utrikesdepartementet

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd - vecka 6

Publicerad

Veckan som gått har för ovanlighetens skull inkluderat ett par mötesfria dagar i säkerhetsrådets kammare. Samtidigt har aktiviteten varit hög övriga dagar, och möten har som vanligt hållits i andra format utanför kammaren.

USA:s FN-representant Nikki Haley
På tisdagen briefades rådet, däribland USA:s FN-representant Nikki Haley (bild), om hotet från ISIL/Daesh. Foto: Rick Bajornas / UN Photo

I tisdags briefade FN-sekretariatets chef för den politiska avdelningen, Jeffrey Feltman, rådet om hotet från ISIL/Daesh mot internationell fred och säkerhet. Feltman konstaterade att ISIL/Daesh förlorade kontroll över såväl territorium som resurser samt att tillflödet av Foreign Terrorist Fighters (FTFs) minskade. Samtidigt menade han att nya hot uppenbarade sig då ISIL/Daesh sökte nya mål och inkomstkällor.

Utanför kammaren arrangerade Sverige i tisdags i New York en briefing för ett tjugotal civilsamhällesorganisationer om vårt ordförandeskap under januari månad. Ett motsvarande möte genomfördes i Stockholm dagen därpå under ledning av UD:s kabinettsekreterare, Annika Söder.

Efter förhandlingar under den senaste veckan kunde rådet i onsdags anta en resolution som förlänger mandatet för den så kallade expertpanelen, vilken utgör en del av sanktionsregimen gentemot Sudan. Expertpanelen understödjer den sanktionskommitté, som övervakar implementeringen av sanktionsregimen.

Efter antagandet av resolutionen hade rådet ett möte om Libyen och FN:s stödinsats för landet, UNSMIL. FN-sändebudet Martin Kobler briefade rådet och uppmärksammade de framsteg som trots allt skett under det senaste året sedan undertecknandet av överenskommelsen LPA (Libyan Political Agreement). Han underströk dock att det fortsatt återstod mycket att göra, och att Libyen ännu inte självt hade förmåga att hantera grundorsakerna till splittringen i landet. Rådet kunde komma överens om ett antal budskap som efter mötet lästes upp för media av Ukrainas FN-ambassadör i egenskap av ordförande. Stöd uttrycktes bland annat för UNSMIL och LPA varvid behovet av en mer inkluderande lösning inom ramen för LPA uppmärksammades. På initiativ av Sverige uppmanade rådet parterna att stärka det humanitära tillträdet i Libyen.

Elfenbenskusten stod också på rådets agenda i onsdags. Landet befinner sig jämfört med Libyen i en annan fas av konfliktcykeln och FN:s fredsbevarande insats, UNOCI, ska avslutas i juni 2017. I denna fråga råder enighet inom säkerhetsrådet. Det innebär inte att läget i landet är helt stabilt, oroligheter har exempelvis förekommit och förekommer inom militären, men fredsbevarande insatser är kostsamma och ska inte vara permanenta. Samtidigt är det centralt att en tillbakadragning sker på ett ansvarsfullt sätt. Detta innebär bland annat att UNOCI behöver dra sig tillbaka i nära samarbeta med övriga delar av FN-systemet, som finns kvar för att motarbeta återfall i konflikt och för att stödja en hållbar utveckling.

Sverige har i olika informella sammanhang i rådskretsen uppmärksammat situationen i Rakhinestaten i Myanmar. Som ett resultat togs frågan upp under rådets slutna konsultationer i onsdags efter att Ukraina som ordförande varit i kontakt med med OIC (Organisation of Islamic Cooperation) för att tala om utvecklingen. Sverige följer fortsatt frågan nära i olika fora, inklusive i New York.

I fredags antog rådet ett ordförandeuttalande om Somalia. Rådet välkomnar i uttalandet att valprocessen i Somalia avslutats. Detta skedde genom att Somalia efter en lång och komplicerad valprocess under veckan valde Mohamed Abdullahi Mohamed "Farmajo" till ny president. Rådet välkomnar också den ökade kvinnliga representationen i parlamentet. I övrigt lyfts bland annat vikten av nationella institutioner fram, och att en omedelbar prioritet är att etablera en federal säkerhetssektor. FN, AU och den subregionala organisationen IGAD uppmärksammas i uttalandet för arbetet med valprocessen. Säkerhetsrådet kommer under våren att återkomma till Somalia, som är en av de mest frekventa dagordningspunkterna på agendan.

Rådet antog också ett uttalande om Sydsudan i fredags. I ett pressuttalande fördömer rådet fortsatta stridigheter i landet, och parterna uppmanas att avsluta fientligheterna. Det förekommer fortsatta rapporter om dödande av civila och sexuellt våld. Rådet uttalar också djup oro över att FN:s insats, UNMISS, stöter på motstånd från Sydsudans regering vid genomförandet av sitt mandat. Sydsudan hanterades senast i rådet under svenskt ordförandeskap den 23 januari (se veckobrev 4) och kommer sannolikt att tas upp i rådet igen redan under februari månad.