Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd - vecka 7

Publicerad

Säkerhetsrådet hade i måndags ett extrainsatt möte om Nordkorea efter det missiltest som genomfördes förra veckoslutet. Ett pressuttalande antogs där rådet i linje med tidigare uttalanden kraftfullt fördömer Nordkoreas test, och uppmanar FN:s medlemsstater att fullt ut genomföra gällande sanktioner mot Nordkorea. Ansträngningar för att åstadkomma en fredlig lösning genom dialog välkomnas också i uttalandet.

Detta var långt ifrån första gången Pyongyang genomförde tester i strid med rådets resolutioner, och frustrationen är påtaglig i säkerhetsrådet. Härnäst kommer diskussioner att ske inom ramen för sanktionskommittén om Nordkorea. En fråga som då behöver diskuteras är hur genomförandet av sanktionsregimen kan stärkas.

Huvudnumret i säkerhetsrådet i måndags var en öppen debatt på temat skydd av kritisk infrastruktur mot terrorism. Ukraina, som tagit initiativ till debatten, eftersträvade stärkt förståelse för betydelsen av kritisk infrastruktur liksom dess sårbarhet vid riktade terroristattacker, och ville genom debatten främja mellanstatligt samarbete på detta område. En resolution, som förhandlats fram på expertnivå, antogs med konsensus. I resolutionen ger rådet befintliga FN-strukturer uppdraget att fortsätta att bevaka frågan.

I tisdags diskuterade rådet utvecklingen i Guinea-Bissau och FN:s integrerade fredsbyggandekontor (UNIOGBIS). Mandatet för UNIOGBIS ska förlängas före månadsskiftet. Guinea-Bissau har länge plågats av politiska oroligheter, och under de senaste åren i allt större grad av organiserad kriminalitet kopplad till den internationella droghandeln. För närvarande råder ett politiskt dödläge mellan president och parlament, vilket lett till att den offentliga verksamheten i landet till stora delar ligger nere. Det var därför positivt att rådet i tisdags kom överens om ett antal budskap som ordföranden sedermera läste upp för media (se länk). Budskapet från rådet ökar det politiska trycket på parterna i Guinea-Bissau att följa befintliga överenskommelser, och tydliggör det internationella samfundets stöd för både FN:s och regionens ansträngningar.

Säkerhetsrådets ordförande, Ukrainas FN-ambassadör, om utvecklingen i Guinea-Bissau

Centralafrikanska republiken och FN:s fredsbevarande insats MINUSCA stod på dagordningen i onsdags. Rådets medlemmar uttryckte oro för förnyade våldsamheter i landet vid sidan av framsteg i huvudstaden Bangui. Flera rådsmedlemmar, inklusive Sverige, underströk vikten av att säkerställa nolltolerans mot sexuellt våld och utnyttjande (SEA). MINUSCA har upprättat en handlingsplan mot SEA. FN uppger att antalet fall med anklagelser om SEA har minskat. Utvecklingen välkomnades vid mötet i onsdags samtidigt som budskapet var att mer behövde göras för att komma till rätta med problemet.

Situationen i Mellanöstern avhandlas varje månad i säkerhetsrådet. Inför mötet i torsdags var intresset stort kring hur USA skulle uttala sig i rådet angående Israel-Palestinakonflikten mot bakgrund av premiärminister Netanyahus besök i Washington dagen före rådets överläggningar. USA:s FN-ambassadör, Nikki Haley, uttalade för media efter mötet tydligt sitt missnöje med hur rådet hanterar Israel-Palestinakonflikten (se länk nedan). Som svar på fråga uppgav hon dock att USA fortfarande stödjer en tvåstatslösning, men att man också tänker "out of the box". FN-sändebudet Nickolay Mladenov fördömde i sin öppna briefing raketattacken den 8 februari mot Eilat. Han konstaterade att rådets resolutioner var tydliga med att tvåstatslösningen utgör den enda vägen som kan tillgodose båda parternas legitima aspirationer. Han var också kritisk mot Israels senaste beslut om bosättningar och den så kallade regulariseringslagen som antogs nyligen.

USA:s FN-ambassadör Nikki Haley inför media efter mötet om Mellanöstern

Under veckan har också ett möte genomförts under svenskt ordförandeskap i säkerhetsrådets arbetsgrupp för barn och väpnad konflikt. Vid mötet antogs slutsatser om situationen för barn och väpnad konflikt i Colombia. Slutsatserna lyfter bland annat fram vikten av att på ett tidigt stadium i fredsförhandlingar ta upp barnskyddsfrågor. Vid mötet introducerade också generalsekreterarens särskilda representant för barn och väpnad konflikt, Leila Zerrougui, en rapport om barn och väpnad konflikt i Somalia. Arbetsgruppen kommer härnäst att förhandla slutsatser om situationen i Somalia.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.