Träbyggande i fokus när Peter Eriksson besökte Småland

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson fokuserade på hållbart byggande i trä vid sitt besök i Småland den 13 februari.

Peter Eriksson står i mitten av en grupp människor och tittar på byggritningar
Under sin resa i Småland besökte Peter Eriksson två företag som producerar olika typer av hus byggda i trä. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Regeringen arbetar för att öka det industriella byggandet i trä eftersom det innebär flera fördelar – en minskad klimatpåverkan, lägre produktionskostnad per hus, effektivare användning av arbetskraft samt att råvaran hämtas ur den svenska skogen.

Dagens första anhalt var Träcentrum i Nässjö. Det är ett centrum för utbildning, utveckling och konferensverksamhet. Träcentrum arbetar för industriell utveckling och kompetensförsörjning inom träbranschen. Under besöket presenterade innovationssatsningen Smart Housing Småland sitt arbete med att skapa smart och hållbart boende baserat på glas och trä.

- Att bygga i trä är en av de viktiga lösningarna på bostadsbristen. Fördelarna är många, det är billigare att bygga flerbostadshus i trä och det ger unga och nyanlända ökade möjligheter att kunna få de här bostäderna, säger Peter Eriksson.

Resten av dagen ägnades åt besök hos två företag som producerar olika typer av hus byggda i trä, dels Flexator som levererar industriellt bygga förskolor och skolor samt Eksjöhus som producerar villor och som även ska börja producera flerbostadshus i trä.

- Småland har en lång tradition när det gäller bostadsbyggande och träförädling och därmed finns mycket kunskap kring det även idag, säger Peter Eriksson.

Regeringen arbetar för att öka det industriella byggandet i trä, bland annat inom ramen för samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi där samverkansområdet Träbyggande tar arbetet vidare. En del i arbetet var ett rundabordssamtal som hölls under hösten 2016. Syftet med det mötet var att få en bättre förståelse för varför det inte byggs mer i trä i Sverige än vad det görs och börja diskussionen vad som krävs för att ta bort eventuella hinder för ett ökat industriellt träbyggande.