Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Ukraina, Libyen och Egypten i fokus på möte med EU-ländernas utrikesministrar

Publicerad

Rådet för utrikes frågor möttes 6 februari för att hantera EU:s relationer till Ukraina, Libyen och Egypten. Fredsprocessen i Mellanöstern stod också på dagordningen. Rådets diskussioner och slutsatser handlade främst om EU:s krav på och stöd till reformprocesser och uppbyggnadsarbete. Demokrati, mänskliga rättigheter, migration och rättsstatsutveckling stod i fokus.

Margot Wallström
Utrikesministrarna i EU:s medlemsländer träffades den 6 februari inom ramen för EU:s utrikesråd. Rådet uttryckte fortsatt starkt engagemang för den ukrainska reformprocessen. En diskussion om situation och insatser i Libyen och Egypten liksom fredsprocessen i Mellanöstern stod på ministrarnas dagordning. Utrikesminister Margot Wallström intervjuades i samband med mötet. Foto: EU-representationen

Ukraina

Rådet uttryckte oro över våldet i östra Ukraina och den humanitära situationen i området. Rådet diskuterade hur EU kan öka sitt stöd för genomförandet av Minskavtalet och betonade vikten av organisationen OSSE:s övervakningsuppdrag i Ukraina liksom diskussionerna i det så kallade Normandie-formatet.

-Stödet till OSSE:s övervakningsmission i Ukraina är viktigt eftersom vi ser att organisationens närvaro vid kontaktlinjen spelar roll för att dämpa stridigheterna, sade Margot Wallström bland annat efter utrikesrådets möte.

Rådet konstaterade att Ukraina har vidtagit åtgärder framför allt inom bekämpning av korruption. Rådet uppmanade till fortsatt reformarbete  och uttryckte engagemang för bibehållet stöd till dessa processer.

Libyen

Utrikesrådet följde upp överenskommelsen vid det informella EU-toppmötet 3 februari om EU:s relationer till Libyen. Rådet antog rådsslutsatser om ökade insatser som bidrar till förutsättningarna för en stabil och fredlig utveckling i landet.

I slutsatserna understryker utrikesministrarna vikten av både politiska och ekonomiska insatser och att resolution 2278 i FN:s säkerhetsråd genomförs. Regionala aktörers och organisationers roll förutsätts vara viktig. 

Ett av insatsernas syften är att hindra den omfattande människosmugglingen med fäste i Libyen och den irreguljära migration som sker via den centrala Medelhavsrutten och skördar tusentals liv. Rådet enades om att EU ska söka ingå tillsammans med FN, Afrikanska unionen och Arabförbundet i en grupp som samordnar medling i det politiskt mycket sköra Libyen.

Egypten

Rådet diskuterade situationen i Egypten och utformningen av de framtida förbindelserna mellan EU och Egypten. Särskilt demokrati, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter liksom terrorismbekämpning och ekonomisk tillväxt stod i fokus för diskussionen.

Detta var en förberedelse inför kommande utrikesråd då Egyptens utrikesminister Sameh Hassan Shoukry är inbjuden.

Fredsprocessen i Mellanöstern

 

Rådet bekräftade stödet för en tvåstatslösning och det internationella samarbetet för en fredsprocess. Rådet uttryckte oro över den senaste tidens utveckling och särskilt den senaste tidens beslut om fler israeliska bosättningar. Rådet uppmanade båda sidor att avstå från handlingar som skulle kunna riskera att konflikten trappas upp.

Utrikesminister Margot Wallström företrädde Sverige vid rådsmöte som hölls i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Mer om utrikesrådets möte 3 februari

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC