Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Utsläppshandel EU:s viktigaste verktyg för att nå klimatmålen

Publicerad

Det ska kosta att släppa ut växthusgaser. När EU:s klimatministrar träffas i Bryssel imorgon står reformen av EU:s system för handel med utsläppsrätter högst på dagordningen. Klimatminister Isabella Lövin lägger då fram ett förslag som ska minska antalet utsläppsrätter i systemet och på så vis göra dem dyrare.

Martin Widstam på EU-representationens terass
– Sverige vill att Parisavtalet genomförs så ambitiöst som det bara går. Därför är det viktigt att reformen av EU:s system för handel med utsläppsrätter blir så ambitiös som möjligt. Det säger Martin Widstam, miljöråd på EU-representationen. Foto: EU-representationen

EU:s handel med utsläppsrätter är ett marknadsbaserat system som bygger på tillgång och efterfrågan och som ska fungera som incitament för klimatvänliga investeringar. Under de senaste åren har det dock funnits ett stort överskott av utsläppsrätter i systemet vilket gjort att det har blivit alldeles för billigt att släppa ut växthusgaser.

- Handeln med utsläppsrätter är EU:s viktigaste verktyg för att nå klimatmålen och genomföra Parisavtalet. För Sverige är det viktigt att de nya reglerna som ska träda i kraft 2020 blir så ambitiösa som möjligt. I förhandlingarna kommer regeringen att driva på för att antalet utsläppsrätter ska minska vilket skulle göra det dyrare att släppa ut växthusgaser, säger Martin Widstam, miljöråd på EU-representationen.

För att stabilisera tillgången och höja priset på utsläppsrätter förs outnyttjade utsläppsrätter varje år över till en depå, den så kallade marknadsstabilitetsreserven. Om prisbilden förändras kan dessa utsläppsrätter användas för att stabilisera marknaden.

- Den svenska positionen är att det är bra att dubblera avsättningarna till marknadsstabilitetsreserven under fem år med start 2019. Det är ett viktigt steg för att stärka systemet för handel med utsläppsrätter men långsiktigt krävs mer. Regeringen vill därför att de utsläppsrätter som funnits i marknadsstabilitetsreserven i fem år ska upphöra att gälla helt, och har presenterat ett förslag om detta i förhandlingarna. Vi har sett ett stigande intresse och ett ökat stöd från fler och fler medlemsstater för Sveriges förslag och på morgondagens möte kommer Sverige också att lägga fram förslaget tillsammans med Frankrike, Nederländerna och Luxemburg, säger Martin Widstam.

De reformförslag som klimatministrarna beslutar om på mötet kommer sedan att fortsätta att förhandlas med Europaparlamentet och kommissionen innan de kan träda i kraft.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.