Artikel från Socialdepartementet

Åldrande befolkning utmaning för Hong Kong, Singapore och Sverige

Publicerad

Den 13 till 16 februari besökte statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson Singapore och Hong Kong i en främjanderesa med inriktning mot äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Ambitionen med resan var att utbyta kunskap och erfarenheter samt främja fortsatt samarbete mellan Sverige och Singapore samt Hongkong.
– Resan var mycket givande och lärorik, säger statssekreterare Harby Samulesson. Det var intressant att utbyta erfarenheter och kunskap kring hur man kan möta gemensamma utmaningar och ta tillvara på de möjligheter som en åldrande befolkning innebär. Det var inspirerande att höra om de insatser man genomfört i Singapore och Hongkong för att underlätta för äldre män och kvinnor att bibehålla en aktiv livsstil.

Besöket i Singapore inleddes med ett möte på Business Swedens kontor där en svensk expert stationerad i Singapore beskrev äldre- och hälsosituationen i landet. Den svenska delegationen fick goda möjligheter att ställa frågor och diskutera skillnader mellan Sverige och Singapore.

Därefter följde ett intressant och givande besök hos Agency for Integrated Care (AIC). AIC är den organisation som ansvarar för driften av statlig sjukvård och äldreomsorg i Singapore. Syftet var ett skapa förståelse för dagens situation och framtidsplaner för bland annat rehabiliteringsvård, stöd och planer för en smidig överföring av patienter mellan olika stadier av vårdbehov. AIC var intresserade av förhållandena i Sverige och erfarenheterna av arbetet med kvalitetsregister.

Statssekreterare Harby Samuelsson hade därefter ett lunchmöte med Ageing Asia - en organisation som arbetar för en förändrad äldreomsorg i Asien. Under mötet diskuterades hur äldreomsorgen ser ut i Singapore och i andra asiatiska länder samt om vikten av aktivt åldrande och äldres bestämmanderätt och integritet.

Under eftermiddagen deltog den svenska delegationen vid ett policymöte på Singapores hälsoministerium för att få en djupare förståelse för nuvarande och framtida inriktningar för Singapores hälsovård. Eftermiddagen avrundades med ett studiebesök på ett vårdhem. Under kvällen hölls ett nätverksmingel på svenska residenset där representanter från Sverige och Singapore fick tillfälle att mingla, etablera kontakter och utveckla vidare samarbeten.

Vistelsen i Singapore avslutades under tisdagen med ett antal studiebesök på bland annat skola, sjukhus och äldreboende. Dagen inleddes med ett inspirerande och intressant besök på Pathlight School, en skola för barn med autism. Parlamentsledamoten och tillika grundare av skolan, Ms Denise Phua, deltog och berättade om hur Singapore arbetar med frågor för personer med funktionsnedsatthet. Den svenska delegationen deltog i elevernas morgonsamling.

Stort intresse för svensk äldreomsorg i Hongkong samt besök vid Karolinska institutets forskningscenter

Även de två dagarna i Hongkong omfattade ett innehållsrikt program. Under onsdagsförmiddagen besökte den svenska delegationen Labour and Welfare Bureau som ansvarar för politiken kring välfärd, arbete och arbetsmarknad, rehabilitering, jämställdhet och fattigdomsbekämpning. När det gäller äldreomsorgen ansvarar Labour and Welfare Bureau för bland annat arbete med aktivt åldrande, långvård, boende samt stöd och utbildning till vårdgivare. Besöket var givande för alla parter och värdarna var mycket intresserade av hur äldreomsorgen fungerar i Sverige.

Vid lunchtid besökte den svenska delegationen Karolinska institutets enda etablering utanför Sverige, Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine. Det nyligen etablerade centret är ett unikt projekt som ska resultera i nya genombrott och innovationer samt skapa band mellan Karolinska institutet och universiteten i Hongkong, men också mellan Sverige och Hongkong.

Under eftermiddagen besökte delegationen Hospital Authority, en myndighet som sedan 1991 ansvarat för förvaltningen av den allmänna sjukvården i Hong Kong. Myndigheten har 73 000 anställda och förvaltar 42 sjukhus och institutioner, 47 specialistkliniker och 73 allmänna kliniker.

Sent på eftermiddagen besökte den svenska delegationen Hongkong Food and Health Bureau. Byrån ansvar för att utforma politiken, fördela hälsovårdens resurser och säkerställa att beslut genomförs effektivt. Värdarna och de svenska delegaterna diskuterade främst äldreomsorgen i Hongkong jämfört med i Sverige men även sjukvård. Sverige och Hongkong har en gemensam utmaning i en förändrande demografi och företrädarna för Food and Health Bureau var mycket intresserade av hur Sverige hanterar frågor kring en åldrande befolkning.

På kvällen fick delegationen en möjlighet att nätverka och knyta kontakter med relevanta aktörer i Hongkong vid ett nätverksmingel som svenska generalkonsulatet stod värd för.

Resans sista dag innefattade två sjukhusbesök, en lunch med Hong Kong Founders 'Network on Ageing Well samt ett besök till ett vårdboende.

– Trots att Singapore och Hongkong geografiskt ligger långt ifrån Sverige finns det mycket vi kan lära av varandra och många områden där vi kan samarbeta, säger statssekreterare Harby Samulesson.