Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Ann Linde lanserar regeringens EU-prioriteringar

Publicerad

Den 15 mars lanserade Ann Linde regeringens EU-prioriteringar för 2017 i riksdagen. Jobb och tillväxt, miljö- och klimat och en solidarisk flykting- och migrationspolitik fortsätter att vara regeringens prioriterade EU-frågor.

Picture of Ann Linde
“The assignments given to the expert agencies are very important, as the United Kingdom is a key trading partner for Sweden,” says Ms Linde. Photo: Kristian Pohl/Government Offices

Varför tar regeringen fram övergripande prioriteringar för EU-arbetet?

– För att vi som ett mellanstort land i EU ska kunna göra skillnad måste vi klara av att prioritera. EU ska fokusera på de frågor som skapar störst värde för medborgarna som inte kan hanteras endast på nationell nivå, säger Ann Linde.

Vilka är regeringens övergripande EU-prioriteringar?

– Det kortfattade svaret är schyssta jobb, miljö och klimat och migration och säkerhet. Regeringen kommer fokusera på att det ska vara ordning och reda både på svensk och på europeisk arbetsmarknad. Samtidigt måste EU visa ledarskap i kampen mot klimatförändringar och genomföra Parisavtalet. Och även om det gjorts vissa framsteg inom migrationsområdet återstår att få ett nytt fungerande asylsystem på plats, där alla EU:s länder tar ansvar för att ta emot människor på flykt.

Finns det någon fråga som är särskilt viktig för dig?

– Jag tycker samtliga tre prioriterade områden är viktiga. De är avgörande frågor inte bara för EU utan också för våra medborgares möjlighet att leva goda liv. Därför vill jag få igång en mer omfattande diskussion om EU-frågor hos vanliga svenskar. Under året kommer jag att arbeta vidare med att stärka delaktigheten i regeringens EU-arbete.

På vilket sätt tar du som EU-minister frågorna vidare?

– Jag använder EU-prioriteringarna nästan dagligen. Oavsett om jag är på ministermöten eller om jag pratar om EU:s framtid så faller jag tillbaka på våra gemensamma prioriteringar, säger Ann Linde.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00