Dialog med arbetsmarknadens parter om EU-frågor

Statsminister Stefan Löfven höll sitt första EU-råd med arbetsmarknadens parter och företagarna den 7 mars i Rosenbad. På dagordningen stod EU:s framtidsfrågor, Brexit och det kommande vårtoppmötet den 9-10 mars. EU-rådet kommer att sammanträda två gånger per år och är ett återkommande forum för dialog kring aktuella frågeställningar på EU:s dagordning.

Stefan Löfven i möte med arbetsmarknadens parter
Den 7 mars höll statsministern sitt första EU-råd med arbetsmarknadens parter och företagarna i Rosenbad. Foto: Victor Svedberg/Regeringskansliet

Sedan flera år finns det en tradition att statsministern bjuder in de centrala partsorganisationerna på ordförandenivå för att diskutera ekonomiska frågor inför vårtoppmötet, som äger rum i mars varje år. Som en del av regeringens arbete att stärka delaktigheten i EU-arbetet är ambitionen nu att statsministern stärker sin dialog och breddar diskussionen om aktuella EU-frågor med arbetsmarknadens parter.

Under statsministerns första EU-råd diskuterades EU:s framtidsfrågor däribland migration, sociala frågor och Brexit. Det fördes dessutom en diskussion kring vårtoppmötet den 9-10 mars där bland annat frågor kring den inre marknaden, handel och ekonomi ska behandlas.

Nästa EU-råd planeras äga rum under hösten.