Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Digitaliseringsrådet – ett verktyg för aktivt ledarskap inom digitaliseringspolitiken

Publicerad

Digitalisering skapar möjligheter inom många områden. Regeringen vill därför arbeta öppet och få inspel från personer med ett brett spektrum av erfarenheter och kompetenser. Digitaliseringsrådet ska bidra till att digitaliseringspolitiken genomförs.

Medlemmar av rådet i rad bredvid varandra på scen med Peter Eriksson
Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson tillsammans med medlemmar av Digitaliseringsrådet. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Regeringen behöver skapa sig en tydlig bild av digitaliseringens möjligheter för att Sverige ska nå målet om att vara bäst i världen på området. Digitaliseringsrådets analyser och inspel kommer att ligga till grund för att genomföra och utveckla regeringens strategiska arbete med digitalisering.

Det finns redan specialiserade råd inom områden som e-hälsa, digital förvaltning och bredband. Digitaliseringsrådet ska bidra till ett samlat ledarskap i regeringens digitaliseringsarbete. Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson leder rådets arbete.

Digitaliseringen är ett av de områden som prioriteras av Nationella innovationsrådet som leds av statsminister Stefan Löfven. Innovationsrådet har identifierat tre områden som centrala utmaningar för det svenska samhället i omställningen mot en mer klimatsmart värld. Dessa är digitalisering, life science och miljö- och klimatteknik. Därför är det viktigt att Digitaliseringsrådets och Innovationsrådets arbeten stödjer varandra. Som stöd till Digitaliseringsrådet inrättas även ett kansli på Post- och telestyrelsen (PTS).

Digitaliseringsrådets uppgifter

Rådet ska:

• följa, analysera och utvärdera genomförande och effekter av regeringens insatser där sådan utvärdering inte redan sker

• följa och analysera digitaliseringen i Sverige och i omvärlden

• jämföra med olika metoder hur Sverige presterar gentemot andra länder, genom omvärldsbevakning, mätningar och fallstudier

• bidra med stödjande underlag för att främja genomförande av regeringens insatser

• vid behov utvärdera och vidareutveckla insatser

• lämna förslag till konkreta insatser med klargörande av aktörer och roller, synergier med EU:s politik för digitalisering måste säkerställas

• samråda med Nationella innovationsrådet, Rådet för digitalisering av det offentliga Sverige, Bredbandsforum, Styr- och samverkansorganisationen för e-hälsohandlingsplanen, Rådet för rättsväsendets informationsförsörjning samt andra funktioner regeringen inrättat för att främja, genomföra eller utveckla aspekter av digitalisering

Digitaliseringsrådets medlemmar:

Ann Hellenius, Stockholms Stad,
Anna Felländer, Swedish House of Finance,
Charlotte Brogren, Vinnova,
Darja Isaksson, digital strateg,
Jan Gulliksen, KTH,
Jeanette Andersson, Minc,
Martin Linder, Unionen,
Nicklas Lundblad, Google,
Sara Mazur, Ericsson,
Åsa Zetterberg, SKL.