Ekonomi och migration på Europeiska rådet

När EU-ledarna träffades inom ramen för Europeiska rådet 9 mars diskuterades det ekonomiska läget i EU. På dagordningen stod också situationen på västra Balkan och migrationsfrågor med fokus på situationen i Libyen. Europeiska rådet återvalde Donald Tusk till rådets ordförandepost. Sveriges företräddes av statsminister Stefan Löfven.

Stefan Löfven
Migrationsfrågor med fokus på den centrala medelhavsrutten och situationen på västra Balkan stod på EU-ledarnas dagordning när Europeiska rådet träffades i Bryssel 9 mars. Rådet hade också en årlig genomgång av den ekonomiska situationen i EU. Statsminister Stefan Löfven företrädde Sverige. Foto: Sveriges EU-representation

Ekonomi på Europeiska rådets marsmöte

Det är en tradition att Europas ekonomiska situation står i fokus på rådets marsmöte. EU-ledarna diskuterade jobb, tillväxt, konkurrenskraft och den Europeiska planeringsterminen. Uppmärksamheten riktades också mot EU:s handelsavtal och arbetet med att fördjupa den inre marknaden.

– Vi kan konstatera att alla EU-länder har en ekonomisk tillväxt även om den går i olika takt. Det finns fortfarande mycket att göra i fråga om arbetslöshet och den inre marknaden men utvecklingen går i rätt riktning, sade Stefan Löfven.

Migration och uppföljning av Malta-mötet

När EU-ledarna träffades informellt på Malta den 3 februari antogs en gemensam förklaring om att stärka samarbetet med Libyen. Syftet är att stabilisera den sköra politiska processen i landet, att hindra människosmugglingen och att fler liv går till spillo på Medelhavet. Förklaringen följdes nu upp med en genomgång av det nu intensifierade samarbetet med organisationerna IOM och UNHRC liksom utbildningsstödet till den libyska kustbevakningen.

Säkerhet och EU:s yttre förbindelser

EU-ledarna behandlade den sårbara politiska situationen på västra Balkan och följde upp slutsatser som antogs i december förra året om att stärka samarbetet på försvarsområdet.

Val av ordförande och jubileum av Romfördragen

Ordförande Donald Tusk återvaldes till posten om Europeiska rådets ordförande för perioden 1 juni i år till och med 30 november 2019.

– Donald Tusk har gjort ett bra arbete i en svår och utmanande tid och det är bra med kontinuitet i det läge vi befinner oss i, sade Stefan Löfven.

Den 10 mars hade EU-ledarna en informell diskussion utan Storbritannien för att förbereda Romfördragens 60-årsjubileum och för att följa upp den diskussion om EU:s framtid som hölls på Malta 3 februari.

– Vi kommer nu att blicka framåt för att se vilka frågor vi behöver fokusera närmare på för att skapa ett enigt och dynamiskt EU som tjänar våra medborgare. EU:s framtid är viktigare än någonsin i tider av ökade politiska spänningar i omvärlden, sade Stefan Löfven vid mötets slut.

Producerat av EU-representationen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Sveriges arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.

Mer om Europeiska rådets möte 9-10 mars