Ekonomi och uppföljning av Maltamötet på Europeiska rådet

När EU-ledarna träffas inom ramen för Europeiska rådet 9-10 mars är en stor del av mötet vikt för en diskussion om det ekonomiska läget och marknadsfrågor i vid bemärkelse. Migration och EU:s yttre förbindelser kommer också att behandlas. På dagordningen står därtill val av Europeiska rådets ordförande.

Stefan Löfven
Statsminister Stefan Löfven företräder Sverige då EU-ländernas ledare träffas inom ramen för Europeiska rådet 9-10 mars. På dagordningen står främst en omfattande diskussion om EU:s ekonomi. Stats- och regeringscheferna kommer också att följa upp det informella mötet som hölls på Malta 3 februari. Foto: EU-representationen

Ekonomi på Europeiska rådets marsmöte

Det är en tradition att EU-ledarna har en diskussion om Europas ekonomiska situation på Europeiska rådets marsmöte. Diskussionen kommer att handla om jobb, tillväxt, konkurrenskraft och den Europeiska planeringsterminen. Uppmärksamheten kommer också riktas mot EU:s handelsavtal och arbetet med att fördjupa den inre marknaden. EU-ledarna förväntas ta upp frågan om behovet av att EU:s ekonomiska framgångar kommer fler EU-medborgare till del.

Migration och uppföljning av Malta-mötet

Europeiska rådet kommer att följa upp det informella mötet i Malta den 3 februari då EU-ledarna antog en gemensam förklaring om att stärka samarbetet med Libyen. Syftet är att stabilisera den sköra politiska processen i landet, att hindra människosmugglingen och att fler liv går till spillo på Medelhavet.

Säkerhet och EU:s yttre förbindelser

EU-ledarna förväntas behandla den sårbara politiska situationen på västra Balkan. De förväntas också följa upp slutsatser som antogs i december förra året om att stärka samarbetet på försvarsområdet.

Val av ordförande och jubileum av Romfördragen

EU-ledarna förväntas välja ordförande för Europeiska rådet för perioden 1 juni i år till och med 30 november 2019.

Under mötets andra dag träffas EU-ledarna informellt och utan Storbritannien för att förbereda Romfördragens 60-årsjubileum och för att följa upp den diskussion om EU:s framtid som hölls på Malta 3 februari.

Producerat av EU-representationen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Mer om mötet i Europeiska rådet 9-10 mars

Sveriges arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.