Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

EU arbetar med ny jordbrukspolitik efter 2020

Publicerad

Arbetet med att utforma EU:s framtida jordbrukspolitik kommer att fördjupas under 2017. På rådsmötet i Bryssel 6 mars diskuterar EU:s jordbruksministrar hur EU-länderna bäst möter de framtida utmaningarna.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vid tidigare rådsmöte
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht diskuterar EU:s framtida jordbrukspolitik med EU-kollegor på rådsmöte i Bryssel 6 mars. Bild från ett tidigare rådsmöte. Foto: Europeiska unionens råd

Ordförandeskapet har bett ministrarna att diskutera på sex prioriterade områden inom jordbrukspolitiken.

Det handlar om att öka konkurrenskraften inom jordbruket, möta miljöutmaningar, underlätta för yngre jordbrukare , behålla marknadsorienteringen, stärka jordbrukarnas position i livsmedelskedjan och en förenklad jordbrukspolitik.

Regeringen anser att den gemensamma jordbrukspolitiken kan spela en viktig roll för att effektivt hantera flera av dessa prioriteringar. Regeringen vill dock göra en omprioritering bort från stöd och marknadsåtgärder, mot ett större fokus på landsbygdsprogrammet. Behovet av att förenkla regelverket för jordbrukarna är en annan viktig fråga.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerar Sverige vid rådsmötet.

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Mer om arbetet i EU:s jordbruks- och fiskeråd (Agrifish)

Kommenterad dagordning inför mötet