EU:s ledare slöt upp bakom gemensam framtid för unionen

På 60-årsdagen av det europeiska samarbetes grundande träffades EU-ledarna i Rom. Det var ett tillfälle att reflektera över historien och uppmärksamma EU:s många framgångar men framför allt att se framåt. EU-ledarna antog en förklaring om en gemensam vision för EU-samarbetet de kommande åren.

 • EU-ledarna i Rom

  I Rom ställde EU:s ledare sig bakom en förklaring om en gemensam vision för unionens framtid. Förklaringen tar avstamp i det sargade Europa vid andra världskrigets slut, uttrycker stolthet över allt det samarbetet åstadkommit, och slår fast att medlemsstaterna ska möta utmaningarna tillsammans.

  Foto: Europeiska rådet

 • Signerande av Romfördraget

  Romfördragen skrevs under 25 mars, 1957. Det är i år 60 år sedan grunden lades för en union som främjar fredligt samarbete, respekten för mänsklig värdighet, frihet, demokrati och solidaritet mellan Europas nationer och folk. Sverige blev medlem första januari 1995 efter en folkomröstning. EU-ledarna träffas i Rom på årsdagen. Statsminister Stefan Löfven företräder Sverige.

  Foto: EU:s institutioner

 • Möte för det sociala toppmötet

  Den 24 mars dagen innan årsdagen för EU:s grundande hölls ett särskilt möte för att förbereda det sociala toppmötet som äger rum i Göteborg 17 november. EU:s ledare, arbetsmarknadens parter och andra nyckelaktörer möts då för att diskutera rättvisa jobb och tillväxt.

  Foto: Europeiska rådet

- Sextio år av fred, säkerhet och tillväxt är värt att fira, sade statsminister Stefan Löfven, efter att ha deltagit i jubileet på årsdagen i Rom.

Det var 25 mars, 1957, som regeringsföreträdare för Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Frankrike, Tyskland och Italien träffades i Rom för att skriva under Romfördragen. Det var början på det samarbete som gett de nu drygt 500 miljoner medborgare i EU den längsta fredsperioden i Europas moderna historia.

Trots samarbetets många förtjänster står EU i dag inför stora utmaningar. Omedelbart efter Storbritanniens folkomröstning i juni, 2016, som resulterade i att landet kommer att lämna EU påbörjade EU-ledarna en diskussion om EU:s framtid. I Rom ställde de sig bakom en förklaring om en gemensam vision för unionens framtid.

Förklaringen tar avstamp i det sargade Europa vid andra världskrigets slut, uttrycker stolthet över allt det samarbetet åstadkommit, och slår fast att medlemsstaterna ska möta utmaningarna tillsammans.

- Nu måste vi titta framåt. Vi behöver skapa fler jobb, motverka klimatförändringarna, och hitta ett sätt att hantera migrationen så att förre tvingas fly och så att alla länder tar ansvar. På alla dessa områden kan och måste vi göra mer, sade Stefan Löfven,

Stefan Löfven inledde besöket i Rom med att träffa arbetsmarknadens parter, EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, europeiska rådets ordförande Donald Tusk, och Estlands premiärminister Jüri Ratas, ordförande i EU:s ministerråd andra halvåret 2017.

Syftet med mötet var att förbereda det sociala toppmöte om rättvisa jobb och tillväxt som Stefan Löfven och Jean-Claude Juncker bjuder in EU-ledarna och arbetsmarknadens parter till i höst.

Mer på regeringen.se om det sociala toppmötet

Producerat av EU-representationen

Mer om mötet på EU:s 60-årsdag

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Sveriges arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.