Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Finlands försvarsminister besökte Sverige

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist mötte sin finske kollega Jussi Niinistö på Hemvärnets stridsskola på Vällinge gård utanför Stockholm för diskussioner den 29-30 mars 2017. Under besöket diskuterades bland annat försvarssamarbetet mellan länderna och delar av Hemvärnets verksamhet presenterades.

Försvarsministrarna Peter Hultqvist och Jussi Niinistö med delegationer tillsammans med representanter för Hemvärnet i Vällinge
Försvarsministrarna Peter Hultqvist och Jussi Niinistö med delegationer tillsammans med representanter för Hemvärnet på Hemvärnets stridsskola. Foto: Regeringskansliet

Den svenske och finske försvarsministern träffas regelbundet vid flera tillfällen varje år. På agendan finns utvecklingen i säkerhetsläget i Östersjöområdet, det bilaterala försvarssamarbetet mellan länderna, och det försvarspolitiska samarbetet inom ramen för Nordefco och EU.

Mötet den 29 och 30 mars var förlagt till Hemvärnets stridsskola på Vällinge gård utanför Stockholm där en del av Hemvärnets verksamhet visades av rikshemvärnschefen Roland Ekenberg.

Hemvärnet är en del av Försvarsmakten och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. De 40 hemvärnsbataljonerna är krigsförband som med sin höga tillgänglighet, sin numerär och sin geografiska spridning är av central betydelse för det svenska försvaret. Det finns ett visst utbyte mellan Hemvärnet och den finska motsvarigheten, landskapstrupperna, som är en del av den finska frivilliga försvarsorganisation MPK.