Framtiden viktigast när EU firar 60 år

Den 25 mars är det 60 år sedan regeringsföreträdare för Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Frankrike, Tyskland och Italien samlades i Rom för att skriva under Romfördragen. På årsdagen träffas EU-ledarna i samma stad. I fokus står EU:s framtida utmaningar.

Signerande av Romfördraget
Romfördragen skrevs under 25 mars, 1957. Det är i år 60 år sedan grunden lades för en union som främjar fredligt samarbete, respekten för mänsklig värdighet, frihet, demokrati och solidaritet mellan Europas nationer och folk. Sverige blev medlem första januari 1995 efter en folkomröstning. EU-ledarna träffas i Rom på årsdagen. Statsminister Stefan Löfven företräder Sverige. Foto: EU:s institutioner

Romfördragen skapade en gemensam marknad där människor, varor, tjänster och kapital kan röra sig fritt mellan de nu 28 medlemsländerna som är hem åt över 500 miljoner människor.

Det europeiska samarbetets förtjänster är många men den allra viktigaste är att de 60 åren har gett unionens medborgare den längsta fredsperioden i Europas moderna historia.

- Det europeiska samarbetet har gett oss 60 år av fred, säkerhet och tillväxt. Det är viktigt att uppmärksamma, säger statsminister Stefan Löfven inför mötet mellan EU-ledarna i Rom, 25 mars.

Årsdagen är ett tillfälle att både reflektera över historien och att se framåt.

- Nu måste vi se till att EU fokuserar på att förbättra i människors vardag och att alla medlemsstater tar sitt ansvar och står upp för EU:s grundläggande värderingar. Bara så ser vi till att EU kan utvecklas och växa i framtiden, säger Stefan Löfven, inför 60-årsfirandet.

EU-ledarna väntas anta en förklaring om en gemensam vision för de kommande åren.

Producerat av EU-representationen