Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Miljödepartementet

Karolina Skog i dialog om hur insamlingen av avfall ska förändras

Publicerad

Regeringen vill göra det enklare för medborgare att källsortera och öka mängden sopor som återvinns genom att ta ett helhetsgrepp på avfallsområdet. Miljöminister Karolina Skog bjöd idag in företrädare för avfallsbranschen och flertalet riksdagspartier till ett första rundabordssamtal om hur insamlingen av avfall bör förändras.

Karolina Skog med medarbetare
Miljöminister Karolina Skog, med medarbetare, under rundabordssamtalet om insamling av avfall. Foto: Gunilla Strömberg/Regeringskansliet

- Insamlingen av avfall är en grundbult i infrastrukturen i vårt svenska samhälle. Att mer avfall återvinns är ett viktigt bidrag till mer hållbara samhällen och innebär stora vinster för miljön. Avfall är en resurs och här finns stora affärsmöjligheter för svenska företag, säger miljöminister Karolina Skog.

Regeringen menar att det behövs ett helhetsgrepp om frågan för att öka materialåtervinningen och skapa insamlingssystem som är enkla att förstå och lättillgängliga för medborgarna.

- Jag strävar efter en bred dialog med branschens aktörer och jag är glad att så många tog sig tid att delta idag. Vi behöver arbeta tillsammans för att komma fram till vilken väg framåt som är bäst och i det behöver vi vända på alla stenar, säger miljöminister Karolina Skog.

Vid dagens möte, med företrädare för företag inom avfalls- och återvinningssektorn samt flertalet riksdagspartier, låg fokus på frågan om vad ett helhetsgrepp på avfallsområdet kan innebära. Detta var det första av tre rundabordsamtal som miljöminister Karolina Skog kommer hålla under våren.