Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Klimatministrar överens om reform av EU:s utsläppshandel

Publicerad

EU:s klimatministrar kom 28 februari överens om att förbättra systemet för handeln med utsläppsrätter (EU ETS). Det var på ett rådsmöte i Bryssel. En central del av överenskommelsen är att stärka prissignalen och att fler utsläppsrätter ska tas bort från marknaden.

Isabella Lövin på rådsmöte i Bryssel 28 februari 2017
- Det ska löna sig att vara klimatsmart, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Här tillsammans med Carole Dieschbourg, Luxemburgs miljöminister. Sverige tillsammans med Luxemburg, Frankrike och Nederländerna fick stöd för sitt förslag om att få ner överskottet av utsläppsrätter. Foto: Europeiska unionens råd

Efter 18 månaders förhandlingar lyckades EU:s medlemsländer komma överens om EU:s framtida utsläppshandelssystem.

- I en tid där världen behöver klimatledarskap mer än på länge är det viktigt att EU levererar på klimatområdet. Ett välfungerande utsläppshandelssystem med en stark prissignal är avgörande om EU ska nå sina klimatmål under Parisavtalet, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Ett stort överskott av utsläppsrätter har lett till konstant låga priser. Det nya förslaget innebär att nästan en miljard utsläppsrätter tas bort från marknaden 2019-2023. Ett svenskt förslag fanns med i förhandlingarna.

- Det är mycket positivt att det svenska förslaget fått stöd i rådet. Det innebär en dubblering av antalet utsläppsrätter som annulleras jämfört med förslaget som låg på bordet i morse, sade Isabella Lövin efter mötet.

Handelssystemet är EU:s viktigaste verktyg i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent till 2030 och genomföra Parisavtalet. Systemet omfattar cirka 45 procent av utsläppen inom EU från elproduktion och industrin.

Överenskommelsen ska nu förhandlas mellan rådet och Europaparlamentet innan slutligt beslut kan fattas.

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Pressmeddelande: EU-medlemsstater överens om framtiden för EU:s utsläppshandelssystem

Rådets uppföljning av mötet