Kulturarv och det samiska folkets kultur- och livsvillkor var i fokus när Alice Bah Kuhnke besökte Umeå

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke besökte Umeå den 10 mars i samband med att staden firade den traditionsenliga samiska veckan, som blivit ett återkommande arrangemang. Ministern passade på att göra flera besök och samtala kring det samiska folkets kultur, språk och samhällsliv men också om kränkningar och rasism som riktas mot det samiska folket i vårt land.

 • De sitter i solen mot en husvägg

  Alice Bah Kuhnke tog en paus i solen tillsammans med Jenny Wik Karlsson och Ellacarin Blind från Svenska Samers Riksförbund, SSR.

  Foto: Regeringskansliet

 • Ministern ses samtala med några av medarbetarna vid muséet

  Alice Bah Kuhnke besökte det relativt nystartade Kvinnohistoriskt museum och fick ta del av utställningarna "Rötter - en trasslig historia" och "Bröst" med fotografier av Elisabeth Hjelm Wallin.

  Foto: Regeringskansliet

 • Ministern och kommunens representanter sitter på barnens stolar i en ring

  Bah Kuhnke passade på att besöka förskolan Passaren, där barnen dock var på sportlov. Kommunen berättade om sitt arbete med att bygga upp en samisk förskoleavdelning.

  Foto: Regeringskansliet

 • Ulrica Grubbström och Alice Bah Kuhnke samtalar

  Museichef Ulrica Grubbström guidar Alice Bah Kuhnke på Västerbottens länsmuseum.

  Foto: Regeringskansliet

Kvinnor som politisk kraft

Regeringens samepolitik vill verka för en levande samisk kultur byggd på en ekologisk hållbar rennäring och andra samiska näringar. Under samiska veckan uppmärksammades särskilt kvinnornas situation. Kvinnor som kulturbärare, som håller kunskaper och traditioner levande. Men också kvinnor som visionärer och politisk kraft.

Alice Bah Kuhnke inledde sitt Umeå-besök på Kvinnohistoriskt museum. Museichef Maria Perstedt hälsade välkommen till museet som invigdes 2014 i Umeås nya kulturhus Väven. Museets uppdrag är att, med ett historiskt perspektiv, fokusera på könsrelationer ur ett maktperspektiv och på föreställningar kring kön och identitet och att verka för jämställdhet och samhällsförändring. Museet har inga egna samlingar, utan medborgare och organisationer lämnar förslag på utställningar och program.

Resan fortsatte till Västerbottens länsmuseum där ministern bland annat fick ta del av utställningen Rock Art in Sápmi. Länsmuseet berättade också om sitt arbete för att medverka till samiska mänskliga kvarlevor, som finns i museets samlingar återförenas och återbegravs i samverkan med en lokal samisk aktör.

Rasism mot samer

Vid efterföljande besök med Svenska Samers Riksförbund, SSR, träffade ministern verksamhetschef Jenny Wik Karlsson och Ellacarin Blind, handläggare. De fick möjlighet att samtala kring den utsatthet för kränkningar, rasistiska kommentarer och diskriminering som många samer vittnar om. Lokalt kan det till exempel handla om mobbning i skolan eller kränkningar i sociala medier. Andra frågor som ministern lyfte var det pågående arbetet med Nordisk samekonvention, NSK. Där tittar man nu på vad en ratificering innebär för svensk del. Under våren inleds en förankringsprocess mot det samiska civilsamhället. Öppenhet och dialog med Sametinget och samiska organisationer är viktigt. Förslag om att införa en konsultationsordning bereds också inom Regeringskansliet.

Umeå - samiskt förvaltningsområde

Umeå kommun blev 2010 del av det samiska förvaltningsområdet enligt lagen om nationella minoriteter. Kommunen har bland annat verksamheter inom äldre- och barnomsorg. Alice Bah Kuhnke ville därför passa på att besöka förskolan Passaren, där kommunen håller på att bygga upp en samisk förskoleavdelning. För närvarande har de verksamhet cirka en dag i veckan då ett mindre antal barn får modersmålsstöd. Verksamheten har ännu inte kommit igång ordentligt på grund av att för få barn hittills har anmälts.

Att skydda samiska som minoritetsspråk

Ministern avslutade sitt Umeå-besök hos universitetet. Ingela Valfridsson, biträdande prefekt vid Institutionen för språkstudier berättade om den ämneslärarutbildning i samiska språken som Umeå universitet erbjuder, mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minomriteter och den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk. Ministern fick möjlighet att lyssna och diskutera kring de utmaningar och möjligheter om institutionen brottas med. Ett stort problem har varit att locka studenter till utbildningen vilket medfört att istället erbjuda samiska inom den kompletterande pedagogiska utbildningen. Genom distansutbildning kan utbildningen erbjudas över ett utspritt geografiskt område.