Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Kunskapsförsörjning i framtidens äldreomsorg

- Att fler ska välja att bli undersköterskor är en stor och viktig fråga för att vi ska kunna utveckla äldreomsorgen. Vi behöver både se till att det finns många vägar in i yrket och att arbetsvillkoren är så bra att de som jobbar i äldreomsorgen både vill och orkar stanna kvar, sa äldreminister Åsa Regnér när Pensionärskommittén den 6 mars besökte regeringen.

En man och tre kvinnor vid konferensbord
Vid mötet med Pensionärskommittén talade gymnasie- och kunskapslyftminster Anna Ekström om kunskapsförsörjning för framtiden. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Vid mötet med Pensionärskommittén deltog även gymnasie- och kunskapslyftminster Anna Ekström som talade om kunskapsförsörjning för framtiden. Ledamöterna fick tillfälle att ställa frågor och samtala med Anna Ekström om bland annat kompetensförsörjning i äldreomsorgen.

Arbetet i framtidens äldreomsorg

Marta Szebehely, professor i Socialt arbete vid Stockholms universitet var inbjuden till mötet för att berätta om en studie av äldreomsorgens arbetsvillkor 2005 och 2015. Ett samtal följde mellan Marta Szebehely och medlemmarna i Pensionärskommittén om arbetsvillkoren i äldreomsorgen.

Stöd för yrkesintroduktion av baspersonal inom äldreomsorgen

Ulrika Freiholtz, enhetschef och Jan Rehnberg, utredare vid Socialstyrelsen berättade för Pensionärskommittén om sitt arbete vilket är en del av regeringens kunskapssatsning. Även den presentationen följdes upp med diskussion och frågeställningar om Socialstyrelsens arbete.

Nästa möte mellan regeringen och Pensionärskommittén är planerat till måndag 22 maj 13.30 – 15.30.