Modernisering av regler för välfärden i EU

Socialministrarna i EU diskuterade för första gången samordning av de olika nationella trygghetssystemen i EU. Det rör bland annat sjukvård, pension och sociala rättigheter. På rådsmötet i Bryssel 3 mars deltog både socialministrar och arbetsmarknadsministrar.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll på rådsmöte i Bryssel 3 mars 2017
- Den svensk som över en tid bor och jobbar i ett annat europeiskt land ska inte behöva känna otrygghet vad gäller sjukvård, pension och sociala rättigheter, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Foto: Europeiska unionens råd

Social trygghet som avser socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och hälso- och sjukvården är en nationell angelägenhet i EU. Men i och med att personer flyttar mellan olika EU-länder finns det ett behov av samordning av de olika nationella systemen så att personer till exempel inte förlorar intjänad pension eller rätt till föräldraförsäkring.

- Den svensk som över en tid bor och jobbar i ett annat europeiskt land ska inte behöva känna otrygghet vad gäller sjukvård, pension och sociala rättigheter, sade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Tillväxt och social utveckling

Arbetsmarknadsministrarna diskuterade de sysselsättning och socialpolitik mot bakgrund av EU:s årliga tillväxtöversikt och inför Europeiska rådet i mars. För Sverige är det viktigt att tillväxt och social rättvisa går hand i hand.

- Ekonomisk tillväxt och social utveckling är inte motstridiga intressen utan ömsesidigt beroende, sade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på mötet.

Rådet fick även en lägesrapport om förhandlingarna om EU:s utstationeringsdirektiv och antog slutsatser om ökad kompetens hos kvinnor och män på EU:s arbetsmarknad, med fokus på jämställdhet.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll deltog på rådsmötet.

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Maltesiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)

Pressmeddelande:Tydligare regler för välfärden i EU

Rådets uppföljning av mötet