Övningen Vintersol ökar krigsförbandens förmåga

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte den 14-15 mars den pågående militärövningen Vintersol i Norrbotten. Under Vintersol övas flera förband och samtliga personalkategorier: anställda, rekryter under utbildning samt personal inkallad till repetitionsutbildning.

 • Anställda soldater, rekryter under utbildning och personal inkallad till repetitionsutbildning deltar i Vintersol

  Anställda soldater, rekryter under utbildning och personal inkallad till repetitionsutbildning deltar i Vintersol.

  Foto: Marinette Nyh Radebo/Regeringskansliet

 • Försvarsminister Peter Hultqvist i SK 60

  Försvarsminister Peter Hultqvist gjorde en flygtur över övningsområdet i en av Flygvapnets skolflygplan SK60 som

  Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

 • Försvarsminister Peter Hultqvist ombord på SK 60

  Ombord på Flygvapnets skolflygplan SK 60.

  Foto: Marinette Nyh Radebo/Regeringskansliet

Vintersol pågår från slutet av februari till slutet av mars och syftar bland annat till att utveckla krigsförbandens förmåga att verka som en brigad särskilt i vinterförhållanden. I övningen deltar cirka 1 200 personer ur krigsförband från; Norrbottens regemente, Artilleriregementet, Skaraborgs regemente, Markstridsskolan, Helikopterflottiljen, Norrbottens flygflottilj och Försvarsmaktens logistik.

Flera förband som deltar i Vintersol genomför krigsförbandsövning, KFÖ, där såväl anställda, rekryter under utbildning och personal inkallad till repetitionsutbildning deltar i övningen.

- Regelbundna krigsförbandsövningar av hela krigsförband är avgörande för att utveckla och vidmakthålla krigsdugligheten hos våra förband. Vintersol är ett bra exempel på hur Försvarsmakten successivt bygger upp den operativa förmågan enligt nuvarande försvarsbeslut, säger Peter Hultqvist.