Peter Hultqvist besökte Luftstridsskolan i Uppsala

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte den 9 mars Luftstridsskolan på Ärna flygplats utanför Uppsala. Luftstridsskolan utbildar bland annat piloter, stridsledare, luftbevakare och basbefäl. Ärna flygplats är en av flera platser i landet där utbildning sker. Ärna används även av Flygvapnets incidentberedskap.

Försvarsminister Peter Hultqvist tackade chefen för LSS Anders Persson för besöket i Uppsala
Försvarsminister Peter Hultqvist tillsammans med chefen för LSS i Uppsala överste Anders Persson. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten

Luftstridsskolan ansvarar för fem flygvapengemensamma skolor: Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, R3-skolan och Basbefälsskolan, men har också ett utvecklingsarbete inom luftförsvarsområdet och ansvarar för den ständiga övervakningen av Sveriges luftrum.

I Uppsala utbildar Luftstridsskolan blivande officerare som skall arbeta som luftbevakningsoperatörer eller flygstridsledare till Flygvapnets stridslednings- och luftbevakningscentraler. En luftbevakningsoperatör arbetar med övervakning av svenskt luftrum och en flygstridsledare leder våra stridsflygplans aktiviteter i luften. Vid höjd beredskap krigsorganiseras 16 flygflottiljen för att under flygtaktisk chef leda den markbundna tjänsten.