Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Artikel från Finansdepartementet

Rapport om sammanhållen statlig serviceorganisation överlämnad till civilministern

Publicerad

Onsdagen den 22 mars tog civilminister Ardalan Shekarabi emot Statens servicecenters rapport om sammanhållen statlig serviceorganisation.

Statens servicecenter fick 28 januari 2016 uppdrag av regeringen att sammanställa en rapport med förslag och analyser gällande vilka funktioner inom de statliga myndigheterna som kan vara lämpliga att bedriva samordnat i staten och utanför storstadsområdena. Uppdraget har främst omfattat myndighetsfunktioner där det finns möjligheter till stordriftsfördelar, effektiviseringar och kvalitetsförbättringar genom samordning och koncentration.

- Rapporten är ett viktigt verktyg för vårt fortsatta arbete med att hålla ihop vårt land. Staten får aldrig kapitulera från sitt ansvar och det är vår skyldighet att ha både närvaro och att bedriva den service som medborgarna förväntar sig, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Statens servicecenter föreslår bland annat:

  • Att regeringen inrättar en serviceorganisation som ansvarar för att medborgarkontakter med staten på lokal nivå kan ske på ett sammanhållet sätt.
  • Förslaget är att de lokala kontoren ska tillhandahålla service och tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Kronofogdemyndigheten, Polisen och Trafikverket.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.