Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Artikel från Justitiedepartementet

Samarbete i Sofielund förebygger brott i Malmö

Publicerad

Tisdagen 21 mars besökte Morgan Johansson Fastighetsägare Sofielund som utifrån den s.k. BID-modellen arbetar för att bryta negativ utveckling och göra området i södra Malmö tryggare.

 • Morgan Johansson i samtal på ett torg

  Morgan Johansson i samtal med Hjalmar Falck, processledare i Malmö stad och chef för verksamheten

  Foto: Regeringskansliet

 • Morgan Johansson på ett torg samtalar med polis

  Morgan Johansson tillsammans Jan Svärd, ordförande i fastighetsägare Sofielund (till vänster) och Jonatan Örstrand, kommunpolis.

  Foto: Regeringskansliet

 • Gruppbild med Morgan Johansson och fem andra utomhus

  Morgan Johansson tillsammans med nyckelpersoner i samverkansgruppen. Från vänster: Hjalmar Falck, processledare Malmö stad, Jan Svärd, ordförande för föreningen, Jonatan Örstrand, kommunpolis, Mohamed Abdulle, ordförande Seveds FK och Abdi Aziz medlem i samma fotbollsklubb.

  Foto: Regeringskansliet

 • Morgan Johansson samtalar med forskare

  Morgan Johansson i samtal med David M. Kennedy från USA som forskat mycket på förebyggande åtgärder mot gängbrottslighet.

  Foto: Regeringskansliet

 • Morgan Johansson håller tal med stor backdrop bakom sig

  Efter besöket i Sofielund lanserade Morgan Johansson det nationella brottsförebyggande programmet på Brås konferens "Råd för framtiden"

  Foto: Regeringskansliet

För två år sedan bildades föreningen Fastighetsägare Sofielund för att motverka den negativa utvecklingen och stärka tryggheten i området där öppen droghandel och slumbostäder förekom. Hyresvärdar, kommunen, polisen, civilsamhället och lokala företag skrev på en överenskommelse om gemensamt åtagande och i dag har föreningen 35 medlemmar som utifrån BID-modellen samarbetar för att förebygga brott.

Samverkansgruppen har valt att översätta modellen till boende, integration och delaktighet och Hjalmar Falck, processledare i Malmö stad och chef för verksamheten, betonar att det är ett långsiktigt verktyg och inget projekt.

– Det är också viktigt att poängtera att en stor majoritet av de som bor i det här området inte är kriminella. Men det finns problem och det är omöjligt för kommunen och polisen att klara det själva. Långsiktigt samarbete är det enda sättet att komma åt kriminalitet och otrygghet, säger Hjalmar Falck.

– Arbetet i Sofielund är ett bra exempel på brottsförebyggande arbete med samverkan mellan olika aktörer. BID-samarbeten är något regeringen lyfter upp i det nya nationella brottsförebyggande programmet och ser positivt på, säger Morgan Johansson.

Innan arbetet började i Sofielund fick innevånarna frågan om vad dem tyckte var viktigast i området. Tryggheten kom främst, men även att det var rent och trevligt. Fastighetsägare Sofielund har satsat på att hålla rent genom en egen städpatrull och det har gett effekt. Att få med hyresvärdarna och få dem att underhålla och utveckla sina fastigheter har också varit avgörande för att kunna förändra.

Positiva resultat men mycket arbete återstår

Redan innan arbetet startade involverades Malmö högskola för att kontinuerligt utvärdera arbetet och efter några år kan man nu skönja försiktigt positiva resultat. Förtroendet för kommunen och polisen och känslan av delaktighet har ökat något, men fortfarande finns mycket problem med kriminalitet.

– Kameraövervakningen över torget har dock minskat den öppna drogförsäljningen och det finns inte så mycket nyrekrytering, säger Jonatan Örstrand som är kommunpolis och arbetar i området.

Som exempel på civilsamhällets inblandning finns den lokala fotbollsklubben som fångar upp ungdomar och deras föräldrar, arrangerar nattvandringar och aktiviteter som stärker delaktigheten i området.

– Det är viktigt att vidga det brottsförebyggande arbetet från att bara handla om polisen och kommunen. Många fler måste samarbeta för att få långsiktiga effekter. Civilsamhället och näringslivet kan göra mycket tillsammans med kommunala och statliga aktörer, säger Morgan Johansson.

Fakta: Sofielund

Sofielund är en del av stadsdelsområdet Innerstaden i Malmö. Området karaktäriseras av en dynamik och mångfald hos både människor och bebyggelse. Hyresrätter, bostadsrätter och villor ligger sida vid sida i samma lilla område. Området har ingått i Malmö stads s.k. områdesprogram mellan 2010-2015. Istället för att göra få saker på många ställen valde man att göra mycket på färre ställen.

Fakta: Regeringens nationella brottsförebyggande program

Regeringen har nyligen lanserat ett nytt nationellt brottsförebyggande program som syftar till att skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället.

Fakta: BID

BID står för Business Improvement Districts och är en samverkansmodell som ursprungligen kommer från USA. Modellen bygger internationellt på tvingande lagstiftning men den svenska modellen av BID är mer inriktad på frivillig samverkan. Modellen har använts på ett antal platser i Sverige, främst i storstäderna.