"She Decides" ett starkt partnerskap för kvinnors och flickors rättigheter

Representanter för ett 50-tal nationer samlades i Bryssel 2 mars för att bygga ett globalt finansiellt och politiskt partnerskap för kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, SRHR. Konferensen She Decides gav eko över hela världen och kunde vid dagens slut summera 181 miljoner euro i stöd till organisationer som arbetar med SRHR.

 • Isabella Lövin

  Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, är en mänsklig rättighet med direkt koppling till fattigdomsbekämpning. Kvinnors och flickors rätt att bestämma över den egna kroppen, sexualitet och reproduktion kan direkt länkas till andra grundläggande rättigheter som ekonomiska rättigheter och rätt till utbildning och möjligheter till politiskt deltagande. Det underströk Isabella Lövin bland annat i sitt anförande vid konferensen She Decides i Bryssel 2 mars. Isabella Lövin är minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

  Foto: Sveriges EU-representation

 • Talare vid She Decides

  - Vi visste ingenting om preventivmedel och hade inte tillgång till hälsovård där vi kunde få hjälp. Hade vi haft det hade inte min vän Kumba behövt dö, berättade Adama Micko från Mali för konferensens deltagare. I dag arbetar hon med att stärka sexuell och reproduktiv hälsa i sitt hemland. I panelen fanns också Fatima Tanseem, Pakistan och Marta Royo från Colombia. Kate Gilmore, FN:s ställföreträdande höga representant för mänskliga rättigheter

  Foto: Sveriges EU-representation

 • Isabella Lövin m fl ministrar

  "She Decides" är början på ett starkt politiskt och finansiellt partnerskap för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter, konstaterade Isabella Lövén, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, och hennes ministerkollegor Ulla Törnäs, Danmark, Alexander de Croo, Belgien och Lilianne Ploumen, Nederländerna. She Decides samlade högnivårepresentanter från ett 50-tal länder och flera organisationer. Konferensen samlade in 181 miljoner euro. Belgien stod för värdskapet.

  Foto: Sverige EU-representation

- Mänskliga rättigheter inkluderar rätten att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion. Det är rättigheter som kan betyda skillnaden mellan liv och död för en ung flicka, sade Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, i sitt anförande.

Kumba från Mali är ett av alla de oräkneliga offren för en värld som inte ger flickor och kvinnor den rätten. Kumba blev gravid vid 14-års ålder och avled av en överdos när hon på egen hand försökte avbryta graviditeten med hjälp av tabletter. Hennes vän Adama Micko berättade om Kumbas tragiska öde för konferensens deltagare.

- Vi visste ingenting om preventivmedel och hade inte tillgång till hälsovård där vi kunde få hjälp. Hade vi haft det hade inte Kumba behövt dö, sade Adama Micko som i dag arbetar med dessa frågor i sitt hemland inom ramen för organisationen "Association Malienne pour la Promotion et la Protection de la Famille".

Så många som 225 miljoner kvinnor i utvecklingsländer saknar tillgång till preventivmedel och 22 miljoner osäkra aborter genomförs varje år. 200 miljoner kvinnor och flickor är könsstympade och 62 miljoner flickor går inte i skolan på grund av tidigt moderskap eller barnäktenskap. Det är bara några av de många siffror som WHO och UNFPA presenterar och som står för det globala tillkortakommandet i SRHR-frågor och som tydligt visar på behoven av insatser.

Samtidigt är det tydligt att SRHR-arbete ger resultat. Sedan början av 1990-talet har mödradödligheten i världen nästan har halverats.

- Det är en oerhörd framgång men framgången är både ojämn och oacceptabelt långsam. Fortfarande dör en kvinna eller flicka varannan minut på grund av komplikationer vid graviditet eller barnafödande, sade Isabella Lövin.

Initiativet till She Decides-konferensen bottnar delvis i en ambition att kompensera för ett kommande finansiellt bortfall av amerikanskt hälsobistånd.

Vid konferensens slut aviserades att slutsumman för insamlingen var 181 miljoner euro. Bidragen kommer från en stor variation av länder samt även från privata finansiärer via en plattform för crowdfunding. Regeringen fattade 2 mars beslut om att öka det svenska SRHR-biståndet med 21 miljoner euro. Bland givarna märks bland annat Bill and Melinda Gates Foundation som bidrar med 20 miljoner dollar. Vid konferensens slut meddelades även att man mottagit en anonym donation värd 50 miljoner dollar.

She Decides-konferensen var ett samarrangemang mellan Belgien, Danmark, Nederländerna och Sverige. Belgien var värd för konferensen.

Gemensam debattartikel

Mer om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR:  
Dag Sundelin, SIDA, berättar om det svenska SRHR-arbetet söder om Sahara
Regeringens SRHR-strategi i Afrika söder om Sahara 2015-2019

Producerat av EU-representationen

Presskonferens inför She Decides med Isabella Lövin