Stort intresse för FN:s politiska högnivåforum bland svenska samhällsaktörer

Bild: Global Goals / FN

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agenda 2030 tydliggör att hållbar utveckling och dess tre dimensioner: den ekonomiska, den miljömässiga och den sociala är avgörande för vår gemensamma framtid. Sverige kommer i år rapportera till det årliga centrala uppföljningsforumet av agendan, FN:s politiska högnivåforum (High Level Political Forum, HLPF), som äger rum 10-19 juli i New York.

Sveriges rapport

Processen med att ta fram en rapport är nu i full gång. Regeringskansliet ansvarar för förberedelsearbetet, framtagandet av rapport, samt uppföljningsarbetet efter HLPF. För att stärka detta arbete kommer regeringen under våren föra en bred dialog med olika svenska aktörer.

Som ett led i denna process bjöds representanter från olika sektorer in till ett uppstartsmöte på Rosenbad. Mötet samlade ca 125 deltagare från civilsamhället, fackföreningar, näringslivet, statliga bolag, paraplynätverk, kommuner och landsting, universitet, myndigheter och hovet.

Syftet med uppstartsmötet var att presentera regeringens syn på förberedelsearbetet och rapporteringen, att inspirera och få möjlighet att diskutera relevanta frågor inför Sveriges nationella rapportering i HLPF. En viktig del för uppfyllelsen av agendan är att alla (individer, myndigheter, företag, civilsamhällesorganisationer), ska känna ansvar och delaktighet i genomförandet.

Svenska samhällsaktörer uppmuntras att skicka in bidrag till Sveriges rapportering som belyser goda exempel, resultat, innovativa samarbeten och partnerskap och utmaningar.

Bidraget ska vara högst två sidor och skickas in senast den 13 mars 2017 till hlpf@gov.se.

För mer information om forumet besök FN: s hemsida för HLPF

För mer information om vad som rapporteras besök Voluntary Guidelines för HLPF (pdf)