Sverige en av arrangörerna till konferens om kvinnors rättigheter

Den 2 mars anordnas en internationell konferens på temat ”She Decides” i Bryssel. Bakom konferensen står Sverige, Belgien, Nederländerna och Danmark.
– She decides är ett ställningstagande för kvinnors rättigheter och självklara rätt att bestämma över sin egen kropp, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Isabella Lövin
Isabella Lövin. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Konferensen ska mobilisera politisk kraft och finansiellt stöd för organisationer som gör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter till verklighet för miljontals kvinnor och flickor i världen. Detta genom att ge tillgång till bland annat rådgivning, evidensbaserad information och sex- och samlevnadsundervisning, preventivmedel, mödrahälsovård och säker abort. Flickors och kvinnors mänskliga rättigheter, särskilt sexuella och reproduktiva rättigheter, har stor betydelse för flickornas och kvinnornas egen hälsa, socioekonomiska situation och personliga utveckling.

Sverige är medarrangör till She Decides för att bidra till ett världsomspännande partnerskap kring dessa jämställdhets- och rättighetsfrågor.

Initiativet till She Decides togs efter att USA:s president återinfört Mexico City Policy, som hindrar amerikanskt bistånd från att finansiera organisationer som arbetar med abortfrågor i utlandet.

– Vi ska mobilisera politiskt och finansiellt stöd och visa att det finns en motkraft till den oroande utveckling vi ser såväl i USA som andra delar av världen, säger Isabella Lövin.

Allt finansiellt stöd går till organisationer som tillhandahåller information om familjeplanering och sexuell hälsa, inklusive säker abort. Medlen går till organisationer som drabbats av Mexico City Policy.

Regeringsrepresentanter från ett 50-tal länder i världen liksom mellanstatliga organisationer, civila samhället och privata aktörer har bjudits in till konferensen. Deltagare kommer att berätta om praktiskt arbete för kvinnors rättigheter och hälsa, inklusive tillgång till säker abort. Kvinnor och flickor kommer att vittna om den avgörande inverkan detta har på deras liv.

Sverige välkomnar fler att stödja She-Decides-initiativet på http://www.shedecides.eu

Läs mer om hur sexuella och reproduktiva rättigheter kan förändra livet för kvinnor på Swedish Foreign Policy News.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00